2006-08-01

Minskad börshandel i juli

Börshandeln har inte varit så låg sedan juli månad 2005. Nordnets antal avslut minskade i juli 2006 jämfört med juli förra året med –6%. Jämfört med juni och rekordmånaden maj i år så minskade handeln med hela –34% respektive –56%. Totalt i juli gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 412 461 avslut (ca 19 600 per dag).

”Juli blev en mycket lugn månad. Vi tror att det är ett resultat av marknadsoron i maj och juni, konflikten i mellanöstern men också på grund av det fantastiskt fina vädret då man mindre gärna sitter inne framför datorn”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

Tidigare år har säsongsmässiga effekter påverkat börshandel under sommaren. I år har de varit starkare än vanligt i jämförelse med årets mycket intensiva första sex månader. Sverige och Stockholmsbörsen förefaller vara den av Nordnets marknader som påverkats mest av det fina sommarvädret.

Nordnet juli-06 årlig juni-06 maj-06 april-06 jan- juli-05
förändring mars-06
Sverige 161 177 -19% 225 780 400 049 275 491 998 081 200 118
Norge 115 224 12% 211 417 296 698 177 237 584 801 103 068
Danmark 62 713 10% 91 680 120 867 79 074 286 549 56 863
Finland 13 734 42% 18 286 25 827 17 476 54 310 9 610
Tyskland 53 639 -14% 66 601 84 046 64 940 238 705 62 471
Luxemburg 5 974 -15% 7 623 13 795 9 153 30 841 7 052
Totalt 412 461 -6% 621 387 941 282 623 371 2 193 287 439 182

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder under juli-06, juni-06, maj-06, april-06, jan-mars-06, och juli-05 samt förändringen i procent från juli-05 till juli-06.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i juli 19 641
Snitt per börsdag i juni 28 245
Snitt per börsdag maj 40 925
Snitt per börsdag april 32 809
Snitt per börsdag mars 34 361
Snitt per börsdag februari 33 119
Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag juli 2005 20 913

Tabell: Genomsnitt antal avslut per dag under juli-06, juni-06, maj-06, april-06, mars-06, feb-06, jan-06, och juli-05. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424, jessica.gertun@nordnet.se

Files