2006-06-02

Mycket kraftig ökning av antal avslut i maj, + 278%

Maj blev den mest aktiva månaden någonsin i Nordnets historia med totalt 941 282 avslut (ca 40 925 per dag) i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det är 278 % fler jämfört med maj 2005.

”Börskaoset i maj gjorde att våra kunder var extremt aktiva. Enskilda dagar gjorde våra kunder över 60 000 avslut”, säger Jessica Gertun,
informationschef på Nordnet.

Oslobörsens berg-och-dalbana gjorde att de norska kunderna ökade sin aktivitet mest. Aktiviteten ökade med hela 387% jämfört med maj förra
året.

”Både Stockholmsbörsen och Oslobörsen har fullständigt kokat under maj vilket gjorde att aktiviteten ökade extremt mycket bland våra svenska
och norska kunder. Det medförde också att våra danska kunder blev extra aktiva eftersom närmare var femte affär som de gjorde var på antingen Stockholmsbörsen eller Oslobörsen,” säger Jessica Gertun.

Nordnet maj-06 årlig april-06 mars-06 feb-06 jan-06 maj-05
förändring
Sverige 400 049 247% 275 491 339 700 312 204 346 177 162 098
Norge 296 698 387% 177 237 228 871 161 910 194 020 76 618
Danmark 120 867 253% 79 074 106 737 82 187 97 625 47 700
Finland 25 827 6 622% 17 476 22 024 17 781 14 505 390
Tyskland 84 046 178% 64 940 83 119 77 861 77 725 47 104
Luxemburg 13 795 293% 9 153 9 853 10 443 10 545 4 707
Totalt 941 282 278% 623 371 790 304 662 386 740 597 338 617

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder under maj-06, april-06, mars–06, feb-06, jan-06, och maj-05 samt
förändringen i procent från maj-05 till maj-06.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag maj 40 925
Snitt per börsdag april 32 809
Snitt per börsdag mars 34 361
Snitt per börsdag februari 33 119
Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag maj 2005 16 125

Tabell: Genomsnitt antal avslut per dag under maj-06, april-06, mars-06, feb-06, jan-06, och maj-05. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt
antal avslut dividerat med antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se

Files