2019-03-08

Naissijoittajat takovat pörssissä reipasta ylituottoa

Naiset ottavat osake- ja rahastosijoituksissaan vähemmän riskiä kuin miehet, mutta saavat silti huomattavasti parempaa tuottoa sijoituksilleen. Tulos käy ilmi Nordnetin tuottamasta tutkimuksesta ja suosituimpien sijoitusten kehityksen tarkastelusta vuonna 2018.

Suomessa naisten määrä sijoittajista kasvaa voimakkaasti

Nordnetin asiakkaista tänä päivänä noin kolmasosa on naisia. Uusien asiakkaiden keskuudessa naisten osuus tosin on suurempi. Suomessa naisasiakkaiden osuus on kasvanut kahden vuoden aikana 26 prosentista 31 prosenttiin. Merkittävämpää on kuitenkin se, että naisasiakkaiden määrä on kasvanut kahdessa vuodessa huikeat 84 %, kun taas miesasiakkaiden määrä on kasvanut samaan aikaan 47 % – naiset ovat siis enenevässä määrin löytäneet tiensä sijoittamisen pariin. Suomessa naisten osuuden kasvu asiakaskunnassa on ollut voimakkainta koko pohjoismaisessa Nordnet-konsernissa.

 Naiset ovat entistä kiinnostuneempia säästämisestä osakkeisiin ja rahastoihin. Tämä kehitys on erittäin positiivinen ilmiö. Sen lisäksi, että osakemarkkinoille säästäminen on mielekästä itsessään, se tuo myös taloudellista turvaa itselle ja koko perheelle sekä mahdollisuuden toteuttaa erilaisia unelmia ja projektejasanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Vain 1 % naisista valitsee tietoisesti korkean riskin 

Nordnetin teettämän tutkimuksen (YouGov 2019) perusteella suomalaiset miehet ovat yli kymmenkertaisesti halukkaampia ottamaan riskiä sijoituksissaan naisiin verrattuna. Vain yksi prosentti naisista kertoo ottavansa korkeaa riskiä maksimoidakseen sijoitustuottonsa. Miesten joukossa vastaava luku on 11 %. 28 % suomalaisista naisista on valmiita ottamaan jonkin verran riskiä paremman tuoton saavuttamiseksi sijoituksissaan, kun vastaava luku miehillä on 45 %.

 Maaliskuun alun tuore tutkimus vahvistaa aiempia kokemuksiani siitä, että naiset välttelevät riskiä sijoitustoiminnassaan. Riskinottohalukkuus laskee entisestään iän myötä ja se on korkeimmillaan ikäluokassa 30–39-vuotiaat, toteaaSuvi Tuppurainen. 

Naisille 4,3 prosenttiyksikköä parempi tuotto kuin miehille vuonna 2018

Naisten ja miesten suosituimmat omistukset poikkeavat Nordnetissä jonkin verran toisistaan. Kun tarkastellaan näitä yleisimpiä osakesijoituksia* naisten ja miesten salkuissa, saadaan naisille suuremmat tuotot viime vuodelle. Näin määritellyn suomalaisen naisasiakkaan salkku tuotti yli 4 prosenttiyksikköä paremmin kuin miesasiakkaan salkku. Matalammasta riskinottohalukkuudesta huolimatta Nordnetin naisasiakkaiden sijoitukset tuottivat siis miesten vastaavia paremmin.

 Miehet käyvät kauppaa kaksi kertaa enemmän kuin naiset, mutta naiset saavat silti miehiä parempaa tuottoa. Vuonna 2018 naiset päihittivät sekä miessijoittajat että Helsingin pörssin yleiskehityksen (OMXH25), kertoo Suvi Tuppurainen. 

 Olen iloinen siitä, että osakkeisiin ja rahastoihin säästävien naisten osuus on kasvussa, mutta kehityksen soisi olevan vieläkin nopeampaa. Finanssialan toimijoilla on merkittävä vastuu naisten innostamisesta pörssisijoitusten tekemiseen ja korkoa korolle -ilmiön täysimittaiseen hyödyntämiseen. Nordnet on esimerkiksi tehnyt yhteistyötä jo pitkään useiden eri verkostojen ja ryhmien kanssa, kuten Mothers in Business ja uusimpana Mimmit sijoittaa. Olemme myös nostaneet esiin naisia sijoittajina ja vaikuttajina, jotka esimerkillään kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen, jatkaa Tuppurainen.

* Tuotot on laskettu tarkastelemalla mies- ja naissijoittajien yleisimpiä osakeomistuksia kalenterikuukausien alussa vuonna 2018. Salkkujen kuukausituotot on laskettu painottamalla omistajien lukumäärää kussakin osakkeessa.

Lisätietoja antaa: 

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja

+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi