2017-07-04

Nordmenn putter pengene i indeksfond

Småsparerne la bak seg nok en sterk måned i juni. Nordnets kunder nettotegnet for hele 324 millioner kroner i fond forrige måned. Volatil oljepris og FED-møte i USA er månedens viktigste hendelser. Oljeprisen falt 1.35 USD i mai og usikkerhet rundt om Opec sin strategi fungerer, økt oljeproduksjon i Libya og Algerie, samt voldsom vekst i Shale-Oil i USA senket oljeprisen. Oslo Børs endte ned 2.1 % i juni.

Statistikk fra Nordnet viser en ny måned med nettotegning i aksjefond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 324 millioner i løpet av juni 2017. Trenden er fortsatt at nordmenn nettotegner i fond.  

– Størsteparten av fondene som ble handlet i juni er indeksfond. Juni ble en sterk måned med høy nettotegning, men jeg tror usikkerheten rundt oljeprisen og en måned med fallende børser har ledet kundene inn i fond med litt lavere risiko, sier Tom Hauglund.

På listen over de mest solgte fondene denne måneden, ser vi nok en gang hele 4 norske fond på toppen. Storebrand vekst topper igjen listen og det er tydelig at fond som før har vært meget populære som Gambak, Forte Trønder, DNB Teknologi og Storebrand vekst nå opplever at kundene selger seg ut etter en tid med god avkastning.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
FORTE OBLIGASJON STOREBRAND VEKST
NORDNET SUPERFOND NORGE ALFRED BERG GAMBAK 
STORBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR HOLBERG KREDITT
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS ALFRED BERG HØYRENT
KLP AKSJEEUROPA INDEKS IV FORTE TRØNDER
STOREBRAND GLOBAL VERDI FORTE KREDITT
DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP KLP KOMBINASJON
KLP AKSJEUROPA INDEKS III DELPHI NORDIC
KLP OBLIGASJON 5 ÅR DNB TEKNOLOGI
ODIN SVERIGE FONDSFINANS KREDITT

For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge | +47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet 

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.