2012-01-28

Nordmenn tar mest risiko i sine spareporteføljer, svenskene minst

I følge Nordisk Sparebarometer fra Nordnet er nordmenn de mest risikovillige sparerne i Norden med den høyeste belåningsgraden, mens svenskene er de mest forsiktige. Finnene er Nordens mest aksjeglade med den soleklart høyeste aksjeandelen i sine spareporteføljer. Danskene har den høyeste kontantandelen blant de nordiske sparerne, men er også de som er nærmest de norske når det kommer til å belåne sine spareporteføljer.


I følge daglig leder Anders Skar i Nordnet har de norske sparerne blitt langt mer forsiktige det siste året.

– Nordmenn beholder stemplet som ”Nordens cowboys” og har fortsatt den høyeste belåningen i sine aksjeporteføljer, men har som svenskene og danskene redusert sin belåning i fjerde kvartal. De norske sparernes belåningsgrad er redusert med 5 prosent fra tredje til fjerde kvartal, og med nesten 30 prosent sammenlignet med for et år siden. Det er helt tydelig at gjeldskrisen og børsuroen, spesielt i andre halvår 2011, har påvirket sparerne og gjort dem mer forsiktige.

Undersøkelsen viser også at de nordiske sparerne har fått igjen noe av troen på aksjemarkedet i fjerde kvartal, men er likevel posisjonert langt mer forsiktige sammenlignet med for et år siden.

– I takt med et stadig bedre aksjemarked i fjerde kvartal har norske sparere økt sin aksjeeksponering og redusert kontantandelen. Ser vi derimot på hvordan situasjonen var for et år siden ser vi langt mer forsiktige sparere. De norske sparerne har økt kontantandelen i porteføljen med 8 prosent sammenlignet med for et år siden, aksjeandelen er redusert med 4 prosent, og fondsandelen er økt med 13 prosent. At fondsandelen øker til tross for en generelt redusert risikovilje skyldes en kombinasjon av at sparerne har valgt rentefond og at mange synes det har vært vanskelig å velge aksjer på egen hånd i så urolige tider. Derfor har man valgt å sette bort forvaltningen til en forvalter, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.


Nordnet Market Outlook – Nordisk Sparebarometer er en undersøkelse med statistikk fra Nordnets 405.000 kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I undersøkelsen vises hvor stor andel de nordiske sparerne har plassert i kontanter, hvor stor del som er investert i aksjer og fond, belåningsgrad i porteføljene og i hvilke aksjer og fond sparerne i de ulike landene helst investerer i. 

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.