2022-02-03

Nordnet AB (publ) – bokslutskommuniké 2021

Nordnet publicerar idag delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com.

– Fjärde kvartalet var en stark period för Nordnet. Vi gör ett rörelseresultat på 578 miljoner, vilket är vårt näst bästa resultat någonsin för en enskild tremånadersperiod. Sammantaget sett blev 2021 ett fantastiskt tillväxtår. Närmare 380 000 nya kunder har startat ett sparande på vår plattform vilket är det högsta antalet någonsin. Vår totala kundbas har passerat 1,6 miljoner nordiska privatsparare och årets kundtillväxt är 31 procent. Våra kunders sparkapital överstiger nu för första gången 800 miljarder kronor, och förklaringen till detta finns i en positiv börs samt rekordstarka siffror för sparande. För 2021 gör vi en vinst före skatt på 2,45 miljarder vilket är det bästa helårsresultatet i vår historia och drygt 50 procent högre än för 2020, säger Lars-Åke Norling, vd för Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

 • 1,6 miljoner nordiska privatsparare har nu valt Nordnet, 63 800 nya kunder under fjärde kvartalet.
 • Sparkapitalet på ny högstanotering, passerar 800 miljarder kronor.
 • Flertalet nya funktioner lanserade i webb och app inklusive dark mode och förbättrade grafer.
 • Succélansering av det danska aktiesparkontot.
 • Två utmärkelser under kvartalet – ”Årets Uppror” av Privata Affärer för kampen för schyssta villkor på ISK, samt ”Årets börsmäklare” i Danmark.
 • Näst högsta kvartalsresultatet någonsin, 578 miljoner. Årsresultatet är 56 procent högre än för 2020 och bäst i Nordnets historia.
 • Föreslagen utdelning 5,56 kronor per aktie (+70 procent jämfört med 2020).

Resultatet i korthet oktober-december 2021 (oktober-december 2020)

 • Justerat rörelseresultat 578,1 (473,1) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 889,9 (761,1) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -299,4 (-286,9) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 1,82 (1,13) SEK
 • Antalet affärer uppgår till 16,9 (16,5) miljoner

Resultatet i korthet januari-december 2021 (januari-december 2020)

 • Justerat rörelseresultat 2 451,2 (1 575,9) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 3 628,4 (2 678,7) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -1 140,9 (-1 064,1) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 7,86 (5,10) SEK
 • Antalet affärer uppgår till 71,6 (58,5) miljoner

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 3 februari 2021 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här.  

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-03 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.