2021-04-29

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2021

Nordnet publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Årets första kvartal blev en händelserik och framgångsrik period för Nordnet. Under årets första tre månader anslöt sig 167 200 nya sparare till Nordnet – en närmare 90 procent högre siffra än för första kvartalet 2020, och fler än för hela 2019. Alla våra marknader uppvisar tvåsiffriga procentuella ökningar i kundbasen på årlig basis, och Danmark och Norge befinner sig i vad som närmast kan beskrivas som hypertillväxt när det gäller nya kunder. Spararna på Nordnet gjorde under kvartalet 22,7 miljoner affärer, vilket är den högsta siffran någonsin för ett enskilt kvartal. Med ett totalt värde för våra kunders innehav på 648 miljarder kronor når vi också ett nytt all time high för sparkapital, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

– Vårt finansiella resultat speglar den starka utvecklingen vi ser i kundtillväxt och sparande, och vi kan för kvartalet presentera ett rörelseresultat på 830 miljoner kronor – det överlägset bästa resultatet i Nordnets historia, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Rekordstarkt inflöde av nya sparare, 39 procent årlig kundtillväxt
 • Högt nettosparande och ny toppnotering för sparkapitalet på 648 miljarder
 • Högsta antalet affärer för ett enskilt kvartal och stort intresse för utlandshandel
 • Framgångsrik lansering av nya norska pensionskontot, EPK
 • Implementering av digitala processer för att teckna och flytta tjänstepension i Sverige
 • Rekordstarkt finansiellt resultat – 830 miljoner i rörelseresultat

Resultatet i korthet januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Justerat rörelseresultat 829,6 (367,1) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 1 113,6 (644,2) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -279,9 (-258,9) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning 2,63 (1,17) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 2,62 (1,17) SEK
 • Nettosparande för kvartalet uppgår till 27,0 (23,8) mdr SEK
 • Sparkapitalet 31 mars är 648 (355) mdr SEK
 • Antalet affärer uppgår till 22,7 (14,1) miljoner

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 29 april 2021 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här.  

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef
0708-875 775,
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.