2022-04-28

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022

Nordnet publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Årets första kvartal blev en dramatisk period på flera olika sätt. Rysslands invasion av Ukraina satte naturligtvis agendan på ett såväl mänskligt som politiskt och finansiellt plan. Trots utmanande omständigheter har Nordnets verksamhet utvecklats positivt under kvartalet, med en stark underliggande tillväxt. Nettosparandet är på höga 21 miljarder, och vår låneportfölj når en ny rekordnivå. Sammanfattningsvis kan vi med ett justerat rörelseresultat på 580 miljoner presentera vårt näst bästa kvartalsresultat någonsin. Vi är mycket tacksamma för de nordiska spararnas förtroende och fortsätter att varje dag jobba mot visionen att bygga världens bästa plattform för sparande och investeringar, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Justerat rörelseresultat på 580 miljoner kronor – näst högsta i Nordnets historia.
 • 63 600 nya kunder under kvartalet (exklusive kundförhållanden uppsagda inom ramen för projekt avseende kundkännedom).
 • Starkt nettosparande och hög handelsaktivitet.
 • Ny högstanivå för Nordnets låneprodukter med 26,5 miljarder i utlånat kapital.
 • Funktion lanserad för digital flytt av aktier och fonder från andra banker till Nordnet.
 • Vårt danska aktiesparkonto utnämnt till ”Bäst i test” av Forbrugerrådet – Nordnet har 23 procent marknadsandel för kontot.
 • Tillstånd från Finansinspektionen för Nordnets nya fondbolag erhölls i början av april.

 

Resultatet i korthet januari-mars 2022 (januari-mars 2021)

 • Justerat rörelseresultat 580,2 (829,6) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 886,8 (1 113,8) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -297,1 (-279,9) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 1,94 (2,62) SEK

 

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 28 april 2022 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här.

 

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.