2023-04-25

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2023

Nordnet publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Nordnet har haft en mycket stark inledning på året. Våra intäkter för perioden uppgår till 1 134 miljoner kronor, vilket är högst någonsin för ett enskilt kvartal. Det förbättrade stämningsläget bland spararna har lett till högre handelsaktivitet jämfört med utgången av förra året, vilket skapar en positiv trend för våra handelsrelaterade intäkter. Räntenettot är kraftigt förbättrat jämfört med förra årets första kvartal då det högre ränteläget ger oss bättre avkastning på såväl överskottslikviditet som utlåning. Kundtillväxten i Nordnet är god och nettosparandet positivt. Under kvartalet har drygt 43 000 nya sparare valt Nordnet som sin finansiella partner, och totalt sju miljarder har nettosparats. Tack till alla medarbetare, kunder, samarbetspartners, aktieägare och alla ni andra som följer och interagerar med oss på daglig basis. Vår framgång bygger på ert engagemang, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

  • God kundtillväxt och positivt nettosparande.
  • Gradvis återhämtning i handelsaktiviteten trots fortsatt osäkert makroläge.
  • Ett starkt kvartal ur ett finansiellt perspektiv med rekordhöga intäkter och det näst högsta resultatet i Nordnets historia.
  • Fortsatt god kostnadskontroll med kostnader i linje med finansiella mål.
  • Ett högre ränteläge gav tillväxt i räntenettot – närmare tredubbling jämfört med första kvartalet 2022.
  • Stort antal nya kundfunktioner lanserade, inklusive samarbete med Quartr, digital pensionsflytt i Sverige och enklare överföringar via Trustly i Norge.

Resultatet i korthet januari-mars 2023 (januari-mars 2022)

  • Justerat rörelseresultat 794 (580) MSEK
  • Rörelseintäkterna uppgår till 1 134 (890) MSEK
  • Justerade rörelsekostnader uppgår till -320 (-297) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning 2,49 (1,94) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 25 april 2023 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-25 08:00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.