2021-10-29

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-september 2021

Nordnet publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Tredje kvartalet präglades av ett fortsatt starkt intresse från privatpersoner att ta kontroll över sin finansiella framtid med ett sparande i aktier och fonder som bas. Vår kundtillväxt de senaste tolv månaderna är 37 procent, och totalt har en bra bit över 1,5 miljoner nordiska privatpersoner nu valt Nordnet som plattform för sitt sparande. Vi växer fortsatt starkast utanför Sverige, där Danmark sticker ut med en kundtillväxt på hela 80 procent det senaste året, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

– Vi gör ett väsentligt bättre resultat än för tredje kvartalet 2020, och vinst före skatt landar på drygt 500 miljoner, vilket är mer än 40 procent bättre än samma period förra året. Bakom resultatet ligger en intäktsökning på 29 procent i kombination med en stabil kostnadsnivå, säger Lars-Åke Norling.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Nordnet fyller 25 år – från svensk nätmäklare till Nordens ledande plattform för sparande och investeringar
 • Drygt 60 000 nya kunder under tredje kvartalet, årlig kundtillväxt på 37 procent
 • Nya rekordnivåer för sparkapital och utlåning
 • Ökade intäkter och stabila kostnader ger resultatlyft på drygt 40 procent
 • Nordnet första fondplattform i Norden att inkludera information om EU:s nya kategorisering av hållbara fonder
 • Ansökan om att starta fondbolag inlämnad till Finansinspektionen
 • Nordnet tilldelas internationella utmärkelsen Red Dot Award i kategorin Finansappar

Resultatet i korthet juli-september 2021 (juli-september 2020)

 • Justerat rörelseresultat 507,8 (355,6) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 794,8 (617,1) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -278,2 (-258,2) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 1,60 (1,07) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor fredagen den 29 oktober 2021 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här.  

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.