2013-03-01

Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i februari


I februari gjordes 1 117 717 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 55 886 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 452 400 stycken, motsvarande en ökning med 8 100 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i februari preliminärt till 0,9 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Feb 2013 Feb 2012 ett år Jan 2013 en månad
Sverige 597 736 731 942 -18,3% 675 446 -11,5%
Norge 167 656 228 467 -26,6% 196 257 -14,6%
Danmark 126 058 155 317 -18,8% 138 628 -9,1%
Finland 226 267 258 828 -12,6% 300 848 -24,8%
Totalt 1 117 717 1 374 554 -18,7% 1 311 179 -14,8%
Snitt per börsdag 55 886 65 455 -14,6% 59 599 -6,2%
Aktiva konton 452 400 414 000 9,3% 449 100 0,7%
Nettosparande (MSEK) 900 1 400 -36% 1 300 -31%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– De nordiska börserna fortsätter uppåt i februari, och har börjat året på uppgångar mellan 6-10%. Finland noterar sin nionde plusmånad i rad. Kontoinflödet hos Nordnet är stabilt och nettosparandet för perioden uppgår till knappt en miljard kronor. Aktiehandeln har dämpats något sedan föregående månad, men riskviljan hos privatspararna är mycket tydligare än under andra halvåret 2012, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet.


För mer information, kontakta:

Håkan Nyberg, vd, 0703-970 904, hakan.nyberg@nordnet.se

Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2013 kl 11:00 (CET).


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 452,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files