2014-03-03

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i februari

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I februari gjordes 1 289 452 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 64 473 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 496 700 stycken, motsvarande en ökning med 9 400 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i februari preliminärt till 1,2 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Feb 2014 Feb 2013 ett år Jan 2014 en månad
Sverige 598 029 597 736 0,0% 695 744 -14,0%
Norge 198 574 167 656 18,4% 230 555 -13,9%
Danmark 213 100 126 058 69,0% 263 659 -19,2%
Finland 279 749 226 267 23,6% 319 183 -12,4%
Totalt antal avslut 1 289 452 1 117 717 15,4% 1 509 141 -14,6%
Snitt per börsdag 64 473 55 886 15,4% 71 864 -10,3%
Aktiva konton 496 700 452 400 9,8% 492 500 0,9%
Nettosparande (MSEK) 1 200 900 33,3% 1 300 -7,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Den höga aktiviteten från januari höll i sig bland Nordnets kunder även i februari. Antalet avslut per dag är 15 procent högre än samma månad förra året. De nordiska börserna steg under februari och flera index noterade nya all-time high. Den starka börsutvecklingen står i kontrast till rapporterna för fjärde kvartalet och som överlag var sämre än analytikernas förväntningar. Börsen och företagens vinster utvecklas i olika riktning och börsuppgången bygger på förväntningar om kommande vinstlyft snarare än faktiska vinstförbättringar, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2014 kl 12:00 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 496,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.