2014-07-01

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i juni

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I juni gjordes 958 401 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 50 442 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 516 100 stycken, motsvarande en ökning med 28 800 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till 0,7 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Jun 2014 Jun 2013 ett år Maj 2014 en månad
Sverige 417 158 432 051 -3,4% 512 486 -18,6%
Norge 145 050 161 667 -10,3% 149 149 -2,7%
Danmark 191 442 130 342 46,9% 197 771 -3,2%
Finland 204 751 150 405 36,1% 234 614 -12,7%
Totalt 958 401 874 465 9,6% 1 094 020 -12,4%
Snitt per börsdag 50 442 48 581 3,8% 56 104 -10,1%
Aktiva konton 516 100 465 000 11,0% 508 700 1,5%
Nettosparande (MSEK) 700 700 0,0% 900 -22,2%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Juni bjöd på en blandad utveckling på de nordiska börserna under en relativt händelsefattig börsmånad. Indexen i Köpenhamn och Oslo steg marginellt och fortsätter sin resa uppåt. Dessa båda börser tillhör de bästa börserna i världen så här långt i år med uppgångar på 20 respektive 13 procent. Indexen i Stockholm och Helsingfors backade något under månaden, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2014 kl 12:00 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 516,100 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.