2014-06-02

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i maj

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I maj gjordes 1 094 020 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 56 104 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 508 700 stycken, motsvarande en ökning med 21 400 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i maj preliminärt till 0,9 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Maj 2014 Maj 2013 ett år April 2014 en månad
Sverige 512 486 511 105 0,3% 537 270 -4,6%
Norge 149 149 167 013 -10,7% 151 920 -1,8%
Danmark 197 771 163 096 21,3% 199 083 -0,7%
Finland 234 614 200 973 16,7% 276 790 -15,2%
Totalt 1 094 020 1 042 187 5,0% 1 165 063 -6,1%
Snitt per börsdag 56 104 50 838 10,4% 61 319 -8,5%
Aktiva konton 508 700 463 000 9,9% 504 900 0,8%
Nettosparande (MSEK) 900 900 0,0% 900 0,0%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

 Maj blev ännu en stark månad för de nordiska börserna, som alla stängde på nya toppar för året. Oslo och Helsingfors bjöd på imponerande uppgångar på upp mot fem procent och börserna i Stockholm och Köpenhamn avslutade månaden med en uppgång på knappt tre procent. Den starka utvecklingen på börsen står alltjämt i kontrast till utvecklingen i realekonomin, där signalerna kring konjunkturen är betydligt mer blandade och där det är svårt att hitta stöd för den framtidstro som antyds av börsutvecklingen. Trenden är dock stigande och i brist på nya orosmoln under perioden fortsatte kapital att strömma till aktiemarknaderna, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2014 kl 12:00 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 508,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.