2013-04-02

Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i mars

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I mars gjordes 1 048 170 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 53 752 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 456 300 stycken, motsvarande en ökning med 12 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i mars preliminärt till 1,1 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Mar. 2013 Mar. 2012 ett år Feb. 2013 en månad
Sverige 536 400 689 643 -22,2% 623 412 -14,0%
Norge 156 709 216 177 -27,5% 179 168 -12,5%
Danmark 140 988 136 641 3,2% 132 165 6,7%
Finland 214 073 214 944 -0,4% 237 118 -9,7%
Totalt 1 048 170 1 257 405 -16,6% 1 171 863 -10,6%
Snitt per börsdag 53 752 57 155 -6,0% 58 593 -8,3%
Aktiva konton 456 300 418 000 9,2% 452 400 0,9%
Nettosparande (MSEK) 1 100 600 83% 1 000 10%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Börsklättringen som inledde året stannade av i mars och de nordiska börserna slutade alla kring nollstrecket, med något lägre handelsaktivitet som följd. Bortsett från januari som traditionellt alltid är en stark månad ligger nettosparandet på den högsta nivån sedan ett år tillbaka och kundtillväxten är fortsatt stabil, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 kl 12:00 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 456,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplify savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files