2012-10-01

Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i september

Aktiviteten bland spararna ökade något i september jämfört med föregående månad.


I september gjordes 999 095 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 49 955 avslut per börsdag. Antalet aktiva konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 435 600 stycken, motsvarande en ökning med 2 600 sedan föregående månad och 30 100 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 0,1 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Sep. 2012 Sep. 2011 ett år Aug. 2012 en månad
Sverige 551 752 826 945 -33,3% 513 790 7,4%
Norge 138 132 234 816 -41,2% 138 517 -0,3%
Danmark 114 754 127 561 -10,0% 118 918 -3,5%
Finland 194 457 238 426 -18,4% 213 824 -9,1%
Totalt 999 095 1 427 748 -30,0% 985 049 1,4%
Snitt per börsdag 49 955 64 898 -23,0% 42 828 16,6%
Aktiva konton 435 600 395 000 10,3% 433 000 0,6%
Nettosparande (MSEK) 100 400 -75% 300 -167%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Det stabila inflödet av nya kunder som vi har sett under hela året håller i sig även i september. Däremot ser vi att befintliga kunder är mer försiktiga i sitt sparande, vilket återspeglas i antalet avslut på börsen, säger Adrian Westman, Head of Corporate Communications på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Corporate Communications Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2012 kl 12.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 435,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.


Files