2016-01-29

Nordnet Bokslutskommuniké 2015


Oktober – december 2015

Rörelseintäkterna ökade med 14 procent till 325,7 MSEK (284,5 MSEK)
Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 113,2 MSEK (95,6 MSEK) 
Periodens resultat efter skatt ökade med 9 procent till 87,5 MSEK (80,0 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning ökade med 9 procent till 0,50 SEK (0,46 SEK)

Januari – december 2015

Rörelseintäkterna ökade med 15 procent till 1 249,4 MSEK (1 085,8 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 29 procent till 357,1 MSEK (276,6 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning ökade med 30 procent till 2,05 SEK (1,58 SEK)
Resultat per aktie efter utspädning ökade med 29 procent till 2,04 SEK (1,58 SEK)

Höjdpunkter från fjärde kvartalet

Lansering av Nordnet Supermarket – courtagefri handel i över 6 000 börshandlade produkter
Rekord i antal transaktioner under ett kvartal, Nordnets kunder gjorde 5,7 miljoner affärer
Utlåningen passerade sju miljarder kronor
Nordnets styrelse föreslår en höjning av utdelningen till 1,30 (1,00) kronor/aktie

Vd-Håkan om fjärde kvartalet

Händelser i världsekonomin och på aktiemarknaden ligger just nu högt upp i medvetandet hos de flesta människor. Det har under kvartalet pratats mycket om prisfallet på olja, det osäkra läget för Kinas ekonomi, fortsatt historiskt låga räntor, många nya bolag på börsen samt spektakulära prisutvecklingar inom vissa bolag och sektorer. Det är ett allmänt högt intresse för sparande i aktier och fonder, vilket leder till att vår verksamhet växer. Under den senaste tremånadersperioden har 14 400 nordiska privatpersoner valt att starta ett sparande på Nordnets plattform, och under 2015 växte vår kundbas med 13 procent.

Våra intäkter för perioden oktober-december är 325 miljoner, vilket intäktsmässigt är ett av våra bästa kvartal någonsin. Förklaringen ligger främst i att våra kunder under kvartalet varit mycket aktiva på aktiemarknaden, vilket lett till ökade provisionsintäkter. Under oktober-december har vi slagit rekord i antal transaktioner och våra kunder har gjort så mycket som 5,7 miljoner affärer. Vår utlåning fortsätter att öka, och passerade i kvartalet för första gången sju miljarder kronor. Det allmänt låga ränteläget gör dock att våra intäkter från räntenetto inte ökar i motsvarande omfattning.

Kostnaderna för kvartalet uppgår till 212 miljoner vilket är en högre nivå än tidigare kvartal. Den främsta förklaringen ligger i att vi som företag har valt att fortsätta ha en hög förändringstakt. Vi vill spetsa till vår organisation för att kunna leverera nya produkter i ett snabbare tempo, och har därför investerat i bland annat personal inom IT och produkt samt infrastruktur i form av IT-investeringar och kompetensutveckling.

När vi frågar kunder om vad som är viktigt i val av bank, kommer oftast pris och produkt högst upp på listan. Nordnet fortsätter att utmana gamla avgiftsstrukturer och pressa priser på tjänster inom investeringar och sparande. Vi är sedan tidigare prisledande inom aktiehandel och pensionssparande, och med våra fyra Superfonder är vi den enda bank som erbjuder ett kostnadsfritt indexsparande med exponering mot samtliga nordiska länder. Under den första halvan av 2015 lanserade vi på alla våra fyra marknader ett lågräntelån med säkerhet i form av värdepapper, i Sverige benämnt ”Knockoutlånet”. Genom denna produkt kan vi för de kunder som har ett väldiversifierat sparande erbjuda de absolut lägsta låneräntorna som finns på de nordiska marknaderna. Även ”Toppenlånet”, vår svenska privatlåneprodukt, är prisledande för de kunder som väljer att ta ett lån utan säkerhet. I början av november lanserade vi i Sverige marknadsplatsen ”Nordnet Supermarket”. Genom samarbete med fem ledande emittenter kan vi nu erbjuda våra kunder courtagefri handel i över 6 000 börshandlade produkter, t.ex. warranter och certifikat.

De senaste åren har vi lanserat en mängd nya produkter inom sparande och lån. Fokus inom produktutveckling ligger nu på användarupplevelsen – butiken där vi säljer våra varor. Vi har påbörjat arbetet med att utveckla en ny sajt och kommer att presentera nyheter under året. Ni kommer dock aldrig få se oss lansera en helt ny webbsida under buller och bång. Vi utvecklar idéer, provar dem på en kundpanel och implementerar det som fungerar i befintlig struktur.

Mitt viktigaste uppdrag som vd är att ha nöjda kunder. Med nöjda kunder kommer också tillväxt. Jag tror att nyckeln dit är att fortsätta leverera innovativa och användarvänliga produkter och erbjuda dem till låga avgifter. Helt enkelt att ge dig som kund mer bank för pengarna – More Bank for the Buck.

Jag finns på twitter om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet som du vill dela med dig av.

Håkan Nyberg
@CEONordnet

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor fredagen den 29 januari 2016 klockan 10:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Nummer för deltagande på telefon: +46 8 5664 2652 (Sverige) eller +44 2034 262 845 (UK). Följ presentationen på http://financialhearings.nu/160129/nordnet/

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Nyberg, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se

CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 29 januari 2016 klockan 08:30 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.