2024-04-23

Nordnet Danmark oplevede markant kundetilvækst og historisk stærkt resultat i første kvartal af 2024.

I dag offentliggør Nordnet sin kvartalsrapport for Q1 2024. Koncernen leverer rekordresultat, og den danske del af forretningen viser stærk udvikling med 25.200 nye kunder i kvartalet.

For perioden januar til marts 2024 præsenterer Nordnetkoncernen en indtjening på 1263 millioner svenske kroner (SEK) og et driftsresultat på 884 millioner SEK. Kundebasen er ved udgangen af marts steget til 1,9 millioner personer og de samlede aktiver er steget til i alt 905 milliarder SEK.

Nordnet Danmark opnåede i perioden en indtjening på 332 millioner SEK, hvilket er det højeste i den danske afdelings historie. Årsagen til det stærke resultat skal findes i stærk kundevækst, øget handelsaktivitet, stigning i indbetalinger fra kunderne samt en øget nettorenteindtægt som følge af højere renteniveau og større udlån. 

”Jeg er meget stolt over udviklingen i Nordnet Danmark, hvor vi ser fremgang på alle forretningsområder. Særligt er jeg stolt over, at vi formår at tiltrække så mange nye kunder, da det viser, at flere og flere danskere gerne vil investere, og at de gerne vil gøre det hos os.” fortæller Tine Vestergren Uldal, landechef i Nordnet Danmark.

”Det, kombineret med en stigning i kundernes samlede opsparing hos os, giver et solidt fundament for fremtiden. Første kvartal var en periode med fuld fart på aktiemarkedet, og jeg er glad for at se, at vores kunder har været aktive og fået andel i den værditilvækst. Det har givet en god start på året for dem, som ønsker at investere langsigtet”, afslutter hun.

Højdepunkter fra kvartalet for Nordnet Danmark

  • Vi bød i Q1 velkommen til 25.200 nye kunder. Kundebasen er vokset med 17 procent på et år, og vi har ved udgangen af Q1 i alt 453.200 aktive kunder i Danmark.
  • Der blev overført kontanter og værdipapirer med en værdi på 6,4 milliarder SEK hvilket er det højeste i 2 år.  Værdien af kundernes aktiver nåede 238 milliarder svenske kroner – et nyt rekordniveau.
  • Nordnet Danmarks kunder foretog 2,9 millioner transaktioner, en vækst på 8% sammenlignet med Q1 2023.
  • Handlen med udenlandske aktier steg med 15% sammenlignet med Q12023.
  • Et stærkt finansielt kvartal med højeste kvartalsindtjening for Danmark nogensinde.  
  • Der blev oprettet 26.289 nye aktiesparekonti hos Nordnet i kvartalet.

Højdepunkter fra kvartalet for Nordnet

  • Justeret driftsresultat 884 (794) MSEK
  • Driftsindtægter stiger til 1 263 (1 134) MSEK
  • Justerede driftsomkostninger stiger til -353 (-320) MSEK
  • Resultat per aktie efter udvanding 2,71 (2,49) SEK

For mere information, kontakt:
Andreas Stær, Head of Marketing & Communications DK
+45 21472564, andreas.staer@nordnet.dk

Nordnet er en ledende nordisk digital platform for opsparing og investering. Gennem innovation, enkelhed og transparens udfordrer vi traditionelle strukturer og giver private investorer adgang til samme information, værktøjer og service som professionelle investorer. Besøg os på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.