2015-07-16

Nordnet delårsrapport januari – juni 2015


April – juni 2015

Rörelseintäkterna ökade med 16 procent till 300,2 MSEK (258,6 MSEK) 
Periodens resultat efter skatt ökade med 46 procent till 85,3 MSEK (58,3 MSEK)
Resultat per aktie ökade med 46 procent till 0,49 SEK (0,33 SEK)

Januari – juni 2015

Rörelseintäkterna ökade med 17 procent till 630,0 MSEK (540,4 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 42 procent till 193,9 MSEK (136,5 MSEK)
Resultat per aktie ökade med 42 procent till 1,11 SEK (0,78 SEK)

Höjdpunkter från andra kvartalet

Lansering av ny och enkel prismodell i Sverige
Det sociala investeringsnätverket Shareville passerar 50 000 medlemmar
Utnämnda till ”Årets Börsmäklare” i Danmark

Några ord från vd-Håkan

Dramatiska händelser i omvärlden, tillsammans med bolagsrapporter av blandat utfall, har satt sin prägel på de nordiska börserna under det andra kvartalet. Framför allt har krisen i Grekland påverkat, men även den kinesiska börsens branta kursfall mot slutet av perioden har haft negativ inverkan på aktiepriserna. I Sverige och Finland kan vi summera nedgångar på 7-8 procent, medan Danmark och Norge slutar kvartalet på plus minus noll.

Aktivitetsnivån bland spararna är fortsatt hög, och antalet affärer är upp 36 procent jämfört med andra kvartalet 2014. Det finns ett starkt aktieintresse bland spararna, men jag tror att många upplever att marknaden nu är högt värderad. Förväntan om fortsatta uppgångar är mindre än tidigare, vilket gör att spararna mot slutet av kvartalet har minskat risken i sina portföljer.

Från ett finansiellt perspektiv blev andra kvartalet en bra period för Nordnet. Våra intäkter uppgår till 300 miljoner kronor, och resultatet före skatt till 101 miljoner. Båda siffrorna är starka ur ett jämförelseperspektiv, och rörelseresultatet är över 40 procent bättre än samma kvartal förra året.

Ett bra mått på våra framgångar är vår förmåga att attrahera nya kunder och sparande. Två av våra viktigaste nyckeltal är nettosparande i förhållande till sparkapitalets storlek, samt nya kunder i relation till kundbasen. Vi strävar efter tvåsiffrig tillväxt för båda dessa nyckeltal, och för den senaste tolvmånadersperioden uppgår såväl kundtillväxten som nettosparandet till 12 procent. Under andra kvartalet valde 12 600 nordiska sparare att starta ett sparande hos Nordnet vilket är närmare 40 procent högre än andra kvartalet föregående år. Koncernens nettosparande det senaste kvartalet tyngs av det sedan tidigare meddelade minskade samarbetet med en partner på den svenska marknaden, men i såväl Norge som Danmark ökar nettosparandet markant jämfört med samma kvartal förra året.

Innovation i form av nya produkter och en förbättrad användarupplevelse är centralt för vår fortsatta tillväxt. Det finns många exempel på företag som genom att distribuera t.ex. musik, film, TV, boende eller resor på ett mer användarvänligt sätt har ändrat förutsättningarna för en hel sektor. Jag tror att framtiden för finansbranschen är att tillhandahålla transparenta produkter i ett intuitivt och inspirerande gränssnitt. Min ambition är att förflytta Nordnet från att vara en bank med en hemsida till att bli ett digitalt företag som distribuerar finansiella tjänster. Det senaste året har vi lanserat en mängd produkter i form av bland annat kostnadsfria indexfonder, det sociala investeringsnätverket Shareville, nya mobilappar och lågräntelån. Idag har över 45 000 av våra kunder valt att investera i någon av Superfonderna och Shareville passerade i maj 50 000 medlemmar och är Nordens största sociala investeringsnätverk. I mitten av juni lanserade vi på den svenska marknaden en ny och förenklad prislista med fyra stycken valbara prismodeller, och kunde som första svenska bank erbjuda aktiehandel för en krona på de nordiska marknaderna. Shareville utvecklas ständigt och senaste nytt är tjänsten Relax Nordic, som är en sammanställning av hur den bästa tiondelen på Shareville agerar, baserat på riskjusterad avkastning det senaste året. Vi kommer att fortsätta produktutveckla i hög takt och framöver sätta ett ännu större fokus på användarupplevelsen på webben.

Avslutningsvis vill jag nämna att Dansk Aktionærforening (motsvarande Aktiespararna) har utsett oss till ”Årets Börsmäklare” i Danmark. Mycket hedrande, framför allt som utmärkelsen bygger på medlemmarnas åsikter.

Tack för ordet. Min digitala dörr står alltid öppen för dig som har frågor eller synpunkter på våra tjänster. Lättast nås jag på Twitter under @CEONordnet eller på hakan.nyberg@nordnet.se.

Håkan Nyberg
VD Nordnet

PS. Vill du vara med och lämna ditt avtryck i finansbranschen? Just nu söker vi nya talanger, framför allt inom IT. Läs mer och ansök på nordnetbankab.wpengine.com.

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 16 juli 2015 klockan 11:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 426 62 (Sverige) eller +44 20 342 814 02 (UK).
Följ presentationen på http://financialhearings.nu/150716/nordnet/ .

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 16 juli 2015 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se

CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.