2017-07-19

Nordnet delårsrapport januari-juni 2017

April – juni 2017

 • Rörelseintäkterna ökade med 1 procent till 296,9 MSEK (293,5 MSEK)
 • Rörelseresultatet minskade med 50 procent till 43,0 MSEK (86,8 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 46 procent och uppgår till 37,3 MSEK (68,5 MSEK)
 • Bygget av det nya Nordnet påbörjat, extraordinära kostnader under andra kvartalet uppgående till 31,6 MSEK.

Januari – juni 2017

 • Rörelseintäkterna ökade med 5 procent till 620,7 MSEK (592,4 MSEK)
 • Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 142,7 MSEK (176,0 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 16 procent och uppgår till 118,3 MSEK (140,5 MSEK)
 • Extraordinära kostnader relaterade till bygget av det nya Nordnet uppgående till 34,7 MSEK första halvåret.

Höjdpunkter från andra kvartalet

 • Peter Dahlgren tillträdde som ny vd
 • Nordnet Markets lanserades i hela Norden – en marknadsplats för courtagefri handel i börshandlade produkter
 • Betaversion av Nordnets nya sajt lanserades till alla kunder på den svenska marknaden

Peter kommenterar kvartalet

I slutet av maj tillträdde jag min tjänst som vd, och fick ägarnas uppdrag och förtroende att börja bygga det nya Nordnet.

Min ambition är att tillsammans med mina medarbetare skapa världens bästa kundupplevelse inom sparande och investeringar. Som digital bank är det naturligt att vår kundupplevelse till största del handlar om den digitala miljön. Och här ser jag enorma möjligheter. För det första måste vi bli bättre på att ge spararna stöd och vägledning i sina investeringsbeslut. Digital rådgivning är ett område som jag tror har stor potential att nå ut till många och öka vår potentiella marknad. Ett stort antal människor vill ha ett bollplank när det gäller sparande – det handlar ofta om ganska krångliga produkter och komplexa samband. Samtidigt har dagens finansiella rådgivning varit svårtillgänglig och påverkats negativt av trovärdighetsproblem. För det andra hoppas jag att vi inom den närmaste framtiden kommer att kunna börja erbjuda service och guidning till våra kunder genom att ta tillvara de möjligheter artificiell intelligens och annan kognitiv teknik ger.

Ett fundament för att lyckas med vår ambition är att ha en hög grad av innovation och en snabb utvecklingstakt. Nytänkande och en vilja att utmana traditionella strukturer är kärnvärden för Nordnet, och något vi ska fortsätta med. Men vi måste växla upp en nivå när det gäller hastighet inom produktutveckling. Här har vi helt enkelt mer energi och potential än vad vi hittills har lyckats visa. Jag ser fram emot att presentera många spännande nyheter framöver. Under kvartalet har vi introducerat alla svenska kunder till delar av den första versionen av vår nya hemsida – vi kallar den för Nordnet Beta. Inom kort kommer vi att presentera nyheter inom digital rådgivning.

Att realisera visionen om världens bästa kundupplevelse inom sparande och investeringar kommer att ta ett antal år och kosta pengar. Vi har under kvartalet investerat i en omställning av verksamheten där större fokus läggs på just produktutveckling, men även automatisering, en mer skalbar IT-plattform samt en vassare kompetens inom digital marknadsnärvaro. Våra kostnader är drygt 20 procent högre än för motsvarande kvartal 2016. Samtidigt ökar vi intäkterna något tack vare bland annat ett högre antal affärer samt ett bättre nettosparande. Resultatet på sista raden är lägre, men den typen av större insatser under kort tid vi nu gör är möjliga i en onoterad miljö, och jag ser det som ett bevis på att vi har lyckats initiera vår förändringsprocess med hög hastighet.

Med starka ägare i ryggen och en tydlig vision för ögonen har jag en stark tro på att vi kommer att lyckas. Det finns utrymme att öka vår affär väsentligt och jag kommer inte acceptera att vara nummer två på någon av våra marknader inom ett område som är viktigt för våra kunder, medarbetare eller ägare. Jag ser fram emot att ta Nordnet till nästa nivå. Resan har börjat och jag hoppas att du vill följa med.

Peter Dahlgren

@CEONordnet

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.