2017-05-03

Nordnet delårsrapport januari-mars 2017

Januari – mars 2017

  • Rörelseintäkterna ökade med 8 procent till 323,8 MSEK (298,8 MSEK)
  • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 99,6 MSEK (89,2 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 13 procent och uppgår till 81,0 MSEK (72,0 MSEK)

Höjdpunkter från första kvartalet

  • Stark kundtillväxt med 27 000 nya kunder under kvartalet och 17 procents ökning av kundbasen på ett år
  • Hög aktivitet bland spararna leder till det högsta antalet avslut någonsin under ett enskilt kvartal
  • Sista handelsdag för Nordnets aktie 17 februari

Håkan kommenterar årets första kvartal

Det första kvartalet innebar en positiv inledning på börsåret 2017. Samtliga nordiska marknader steg under perioden, och i USA nådde börserna historiska toppnivåer. Stockholmsbörsen blev bästa nordiska marknad med en uppgång på knappt fem procent under kvartalet.

Humöret bland spararna har varit allmänt positivt, och för Nordnet har 2017 startat med ett starkt inflöde av nya kunder. Under kvartalet har 27 000 nordiska privatpersoner valt Nordnet för sina investeringar, vilket är den högsta siffran någonsin för ett enskilt kvartal. Vi har nu totalt närmare 600 000 kunder och tillväxten i kundbasen de senaste tolv månaderna uppgår till 17 procent, vilket mer än väl uppfyller vårt mål om dubbelsiffrig tillväxt. Våra kunder har under perioden nettosparat 3,6 miljarder vilket ligger i linje med föregående kvartal. Nettosparandet de senaste tolv månaderna mätt i relation till sparkapitalets storlek vid utgången av första kvartalet uppgår till 8 procent, vilket inte matchar målet på tvåsiffrig tillväxt.

Vårt finansiella resultat för kvartalet är bra. Intäkterna relaterade till courtage och fondprovisioner drivs upp av ett högt antal transaktioner och att det sparkapital som våra kunder anförtrott oss är på ny rekordnivå. Den höga handelsaktiviteten är i sin tur en följd av att börsen gått upp under en lång period och att den avkastning som sparkonto och andra ränteplaceringar erbjuder är fortsatt låg. Vår totala utlåning – inkluderande värdepappersbelåning, privatlån och bolån – har ökat med 34 procent de senaste tolv månaderna, och närmar sig 10 miljarder. Det är siffror jag är stolt över, men den ökade utlåningen kompenseras av lägre räntesatser mot kunder, vilket gör att våra ränteintäkter är i linje med tidigare nivå. Den totala kostnadsnivån är tre procent högre än motsvarande period förra året till följd av framför allt ökade investeringar i produktutveckling och marknadsföring. Resultatet före skatt landar på 100 miljoner vilket är en ökning med 12 procent jämfört med första kvartalet 2016.

Som vi tidigare kommunicerat är vårt huvudfokus inom produktområdet en ny webbsajt. Under slutet av förra året utvecklade vi en betaversion som ett mindre antal kunder och andra användare har testat och gett feedback på. Under andra kvartalet kommer vi att bjuda in fler kunder till denna betaversion, och också presentera nyheter inom ett par andra produktområden.

Det här är vår första rapport som onoterat bolag. Ni som har följt Nordnet känner till att vi numera är ägda av Öhmangruppen och Nordic Capital, och att den 17 februari var sista handelsdag för Nordnets aktie. Att vara ett privatägt bolag ställer lite mindre krav på finansiell rapportering och transparens jämfört med att vara börsnoterad. Vårt sätt att verka som bank kan sammanfattas som Transparent Banking. Att ha en öppen kommunikation mot kunder, medarbetare, media, myndigheter och andra intressenter anser vi vara viktigt för att bygga förtroende. Det gäller även finansiell rapportering. Vi kommer att ha samma periodicitet kring finansiella rapporter som tidigare, dock att rapporterna kommer att vara något mindre omfattande. Vi har valt att fokusera på det vi tror är väsentligt för dig som läsare, och skalat bort litegrann av detaljerna och några av de finansiella noterna. Hoppas ni tycker att all väsentlig information om Nordnet och företagets utveckling är på plats i den här rapporten. Hör gärna av dig till mig med synpunkter eller frågor.

 
Håkan Nyberg
@ceonordnet

PS. Våra tjänster fortsätter att prisas, vilket är mycket glädjande. Under kvartalet utnämndes vi av Økonomisk Ugebrev till den bank som har nöjdast private banking-kunder på den danska marknaden.

För mer information, kontakta: 

VD Håkan Nyberg, + 46 703 970 904, hakan.nyberg@nordnet.se

Tf. CFO Robert Stambro, +46 703 504 024, robert.stambro@nordnet.se

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.