2016-10-25

Nordnet delårsrapport januari-september 2016

Juli – september 2016

Rörelseintäkterna minskade med 0,3 procent till 289,6 MSEK (290,4 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 9 procent till 69,2 MSEK (75,7 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 8 procent till 0,40 SEK (0,43 SEK)

Januari – september 2016

Rörelseintäkterna minskade med 4 procent till 882,0 MSEK (915,7 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 22 procent till 209,6 MSEK (269,6 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 22 procent till 1,20 SEK (1,55 SEK före utspädning och 1,54 SEK efter utspädning)

Höjdpunkter från tredje kvartalet

Starkt kundinflöde med 22 400 nya kunder under kvartalet och tillväxt i kundbasen med 15 procent på ett år
Fortsatt framgång för låneprodukter, utlånat belopp ökar med elva procent under tredje kvartalet
Det sociala investeringsnätverket Shareville passerar 100 000 medlemmar, en ökning med drygt 70 procent på tolv månader

Håkan kommenterar kvartal tre

Det tredje kvartalet inleddes strax efter beskedet om Brexit, och spararna fick en tuff start på perioden med utmanande förutsättningar. Börserna repade dock snart mod, och kvartalet som helhet blev en positiv period på de nordiska aktiemarknaderna med uppgångar på nio procent i Sverige och Finland. I Danmark var sparklimatet något bistrare, och marknaden tyngdes av kurskollapsen i börsjätten Novo Nordisk.

Sett ur Nordnets perspektiv är det som gläder mig mest med kvartalet att så många nordiska privatpersoner väljer vår bank när de ska starta ett sparande. De senaste tolv månaderna har vår kundbas vuxit med 15% vilket är en historiskt hög nivå. Jag tror att tillväxten är en följd av vårt ständigt förbättrade kunderbjudande, samt naturligtvis externa faktorer som en positiv börs och fortsatt låga räntor. Ett antal högprofilerade nordiska nyemissioner den senaste tiden har också attraherat stort intresse bland aktiespararna.

Den finansiella utvecklingen för Nordnet mellan kvartalen är stabil, både på intäkts- och kostnadssidan. Jämfört med samma period förra året har vi något lägre intäkter, framför allt relaterat till lägre marknadsräntor samt lägre courtage per avslut. Våra kostnader uppgår till drygt 205 miljoner kronor, vilket är i nivå med vad vi tidigare har kommunicerat. Vår tidigare prognos om en kostnadsökning från 2015 med 6-8% kvarstår för helåret, vilket innebär en bibehållen kostnadsnivå för fjärde kvartalet. Fortsatta investeringar inom IT, produktutveckling, regelefterlevnad samt försäljning gör att kostnadsökningen för 2017 inte bedöms understiga ökningen under 2016.

I augusti fyllde Nordnet 20 år. Vi har utvecklats från en svensk nätmäklare till en nordisk bank med ett brett erbjudande inom sparande, pension och lån. Under de senaste åren har vi lanserat en mängd finansiella innovationer till de nordiska spararna. Våra kostnadsfria indexfonder superfonderna har nu 2,5 miljarder i sparkapital och vårt sociala investerarnätverk Shareville har under kvartalet passerat 100 000 medlemmar. Vårt bolån har sedan maj fått en flygande start med 600 miljoner kronor i utlånat kapital. Vi har kommit en bra bit, men kommer aldrig att stå stilla. Mycket av vårt fokus inom produktutveckling ligger nu på en uppdaterad webbsida. Kodningen är i full gång och nya prototyper testas hela tiden på en mindre grupp kunder och andra användare. Under fjärde kvartalet kommer vi att lansera en betaversion där delar av vår nya sajt presenteras för en bredare krets användare, och det ska bli mycket spännande att få ta del av er respons. Men IT-utveckling handlar inte bara om framåtblickande aktiviteter och nya spännande tjänster. Liksom andra banker gör vi hela tiden stora investeringar för att anpassa vår verksamhet till nya regelverk. Intentionen från lagstiftaren är god – det handlar om ett ökat kundskydd på europeisk nivå. Samtidigt som mängden nya regler tar mycket resurser i anspråk öppnar kommande regelverk som t.ex. Mifid2 och PSD2 upp fantastiska affärsmöjligheter för oss som en oberoende distributör av finansiella tjänster. Det handlar om att arbeta smart, utmana affärsmodeller och gamla sanningar, och omsätta de nya regleringarna till något positivt för både oss och spararna.

Vi tittar också kontinuerligt på hur vi kan digitalisera processer, till gagn för både oss och våra kunder. Under kvartalet som gått har vi inlett ett samarbete med Kivra, vilket gör att våra kunder på den svenska marknaden nu kommer att få post från oss i digitala brevlådor. Sedan i juli kan våra svenska användare sätta in pengar med hjälp av Trustly, vilket i kombination med mobilt bank-ID gör att du som ny kund kan vara igång med ett sparande på två minuter.

Tack för att du följer Nordnet. Jag finns på twitter om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet som du vill dela med dig av. 

Håkan Nyberg

@CEONordnet 

PS. I augusti lanserade vi vår nya företagssida, www.nordnetbankab.wpengine.com. Här finns information till dig som är aktieägare, journalist, intresserad av att arbeta hos oss eller bara allmänt intresserad av Nordnet som bolag.

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 25 oktober 2016 klockan 10:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Nummer för deltagande på telefon: +46 8 5664 2662 (Sverige) eller +44 2030 089 819 (UK).

Följ presentationen på https://wonderland.videosync.fi/2016-10-25-nordnet-q3-report

För mer information, kontakta:

VD Håkan Nyberg, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se

CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se

Denna information är sådan som Nordnet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.