2013-10-01

Nordnet erbjuder teckning i nyintroducerat övervakningsföretag

Det svenska säkerhetsföretaget Mindmancer ska börsintroduceras på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North och nu kan aktien tecknas på nätbanken Nordnet. 


Mindmancer är ett snabbväxande säkerhetsbolag som utvecklar och säljer kompletta

kamerabevakningslösningar. Verksamhetens fokus är intelligent kameraövervakning som kompletterar och i viss mån ersätter väktare. Övervakningen finns i molnet och är kopplad till certifierade larmcentraler.

 Mindmancer är ett spännande bolag i en expansiv fas och vi är glada att svenska företag vågar satsa på börsintroduktion. Det ger privatsparare en större bredd av företag att investera i, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 Vi har ökat omsättningen från 8 till 18 miljoner på två år och har visat marknaden att vi är ett företag att räkna med. Därför känns det kul att vi nu kan erbjuda alla Nordnets kunder att bli aktieägare i vårt bolag, säger Johnny Berlic, vd på Mindmancer.

Nordnet erbjuder kunder att teckna aktier i bolaget den 23 september till den 4 oktober. Beräknad första dag för handel är 23 oktober och teckningskurs är 11 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar en nyemission om 21, 5 MSEK motsvarande 1 950 000 aktier. Nordnet är retail-distributör i erbjudandet och Remium är emissionsinstitut.

First North är Nasdaq OMX Europeiska marknad för små växande företag med omkring 130 listade företag. 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet
Email: johan.tidestad@nordnet.se, tel. 070-887 57 75

Johnny Berlic, vd Mindmancer
Email: johnny.berlic@mindmancer.se, tel. 031-789 40 01

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.