2020-07-30

Nordnet først i Norge med bærekraftsdata for børshandlede fond (ETFer)

Nordnet introduserer nå screening og data relatert til bærekraft for de børshandlede fondene som distribueres på selskapets plattform. Informasjonen gjør det enklere for sparere å ta bærekraftige valg når de investerer i ETFer.

– Nå kan sparerne våre velge børsnoterte fond basert på faktorer som miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG), samt velge bort uønskede beholdninger i ETF-ene – som eksempelvis atomkraft, gambling og kull. Så vidt jeg vet er vi de eneste i det nordiske markedet med denne funksjonen, som er i tråd med vårt mål om å være ledende i Norden på å tilby et bredt utvalg av bærekraftige investeringer, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

ETF er forkortelse for exchange traded funds, eller børshandlede fond, på norsk. Dette er fond som omsettes på børsen, akkurat som aksjer, og som dermed kan kjøpes og selges på sekundet.  

Bærekraftsdataene som nå lanseres på Nordnets side inneholder informasjon om hvor bra ETFene presterer i en rekke forskjellige kategorier knyttet til bærekraft:

• Lav CO2-risiko: En etikett symbolisert av et grønt blad tildeles de ETF-ene som har en lav CO2-risikoverdi og lav eksponering mot fossilt brensel.

• En screener for uønskede beholdninger: Her kan sparere i en forhåndsdefinert liste huke av for hvilke beholdninger som skal ekskluderes, for eksempel alkohol, tobakk, plantevernmidler, dyretesting og kull.

• Bærekraftsvurdering: En rating som måler hvor godt eierandelene i ETFene håndterer risiko knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring. Rangeringen er oppgitt som en absolutt rating, samt relativt til andre ETFer i samme kategori. Jo lavere verdi dess bedre, og viser at fondet har lav risiko på det aktuelle området, for eksempel miljø.

Bærekraftsdataene vises for nesten 1.000 børsnoterte fond fra et stort antall fondselskaper på Nordnets plattform.

Nye risikomål for ETFer

Samtidig som bærekraftsdata blir introdusert, blir Nordnets ETF-sider også oppdatert med informasjon om risiko og volatilitet, som sharpe-ratio og standardavvik. Alle dataene leveres av Morningstar, som tidligere i år kjøpte ESG-analyseselskapet Sustainalytics.- Bærekraft er en viktig faktor når sparere skal plassere penger. Vi ser denne trenden tydelig i vårt eget kundegrunnlag, hvor en økende andel av sparepengene går til fond med høy bærekraftsvurdering. Med denne nye funksjonen kan vi imøtekomme dette behovet også når det gjelder ETF-er, som stadig blir en mer populær spareform, avslutter Sættem.

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.