2011-09-02

Nordnet først ute med å fjerne avgifter og skatt på aksjesparing.

Internettbanken Nordnet røsker opp i sparemarkedet: Gir for første gang småsparerne samme mulighet som rikfolk til å unngå skatt på aksjegevinster.


Nordnets nye Investeringskonto Zero gjør at privatpersoner slipper å bli beskattet for løpende gevinster på aksjer og fond, og det uten noen ekstra kostnader eller gebyrer.

– Zero står for null skatt på gevinst og null faste kostnader, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

Gjennom Investeringskonto Zero kan du handle aksjer og fond uten at gevinster beskattes. Beskatning skjer først når pengene en gang i fremtiden tas ut. Dette øker din forventede avkastning, siden du også kan reinvestere pengene du normalt ville betalt i skatt.

– Utsatt skatt er kanskje den skattefordelen som merkes best i privatinvestorers lommebok, sier Skar.

Det er ingen kostnader for å opprette kontoen, ingen kostnader for å sette inn eller ta ut penger og ingen kostnader for administrasjon. De aller fleste fond er det gratis å handle, og for aksjer gjelder Nordnets standard priser, herunder også Mini-kurtasje, som er Norges billigste.

Skar påpeker at man nå kan justere porteføljen sin uten å tenke på skatten. I det siste har mange småsparere sittet gjennom børsnedturen fordi de ikke ville realisere gevinster og dermed betale skatt. Med Investeringskonto Zero kunne de flyttet penger fra aksjer til bankkonto uten å tenke på skatt.

Gebyrer har ødelagt

Denne typen investeringskontoer har i prinsippet eksistert lenge, under navn som fondskonto, unit link og investeringskonto. Problemet har vært at kundene er blitt belastet med gebyrer som har gjort produktene mindre interessante.

– Dette er et godt produkt, men et godt produkt som bankene til nå har ødelagt med gebyrer. Norske banker har tjent milliarder på høye gebyrer på spareprodukter. Nordnet setter kunden i høysetet, og går derfor i bresjen ved fjerne gebyrene, sier Skar, som har svært høye forventninger til Investeringskonto Zero.

Enklere liv

Skatten er ikke den eneste fordelen med Investeringskonto Zero. Til nå har rapportering av gevinster og tap vært komplisert. Beregningen påvirkes av hvor lenge aksjer har vært eid, av skjermingsfradrag, utbytte, aksjesplitter og -spleiser.

– I Nordnet ser vi at denne hverdagen blir så kompleks for mange at de gir opp sin aksje- og fondssparing, sier Skar.

Med Investeringskonto Zero håndterer Nordnet alt. Det eneste du får er en årsoppgave.

Fjerner diskriminering

Skar peker også på at Investeringskonto Zero gjør at du og jeg kan gjøre det samme som rike mennesker har gjort lenge, nemlig å utsette skatten. Til nå har dette vært gjort ved å investere gjennom aksjeselskaper, som ikke betaler skatt på gevinster før pengene tas ut av selskapet. Å opprette et aksjeselskap er imidlertid ikke hensiktsmessig med mindre man plasserer mye penger.

Skar mener denne diskrimineringen av privatpersoner i forhold til aksjeselskaper er en svært uheldig virkning av dagens skattesystem.

– Vi ønsker med dette å utfordre både konkurrenter og myndigheter. Over en million nordmenn investerer i aksjer og fond. Endelig kan disse få skattefordeler som tidligere har vært forbeholdt aksjeselskaper og rike mennesker, sier Skar.

For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77 – anders.skar@nordnet.no.


Fakta:

Det har lenge eksistert kapitalforsikringsprodukter under navn som fondskonto, unit link og investeringskonto. Dette er produkter hvor kunden selv bestemmer fordelingen mellom ulike verdipapirer innenfor kontoen. En viktig fordel er at spareren kan utsette beskatning av realiserte gevinster inntil disse tas ut av kontoen. I 2007 var Nordnet først ute med å åpne for handel med enkeltaksjer i slike produkter. Til nå har alle slike kontoer påført kunden ekstra gebyrer. Nå er Nordnet først ute med å fjerne alle ekstragebyrer.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 384,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files