2011-09-15

Nordnet først ute med å fjerne gebyrer på pensjonssparing.

Nordmenn har 60 milliarder kroner plassert i Individuelle PensjonsAvtaler (IPA). Internettbanken Nordnet røsker nå i det norske pensjonsmarkedet: For første gang kan du nå slippe årlige administrasjonsgebyr for denne type avtaler. Det betyr at alle som har plassert penger i en IPA kan spare ca 330 millioner kroner i kostnader per år.


Nordmenn eier over 600.000 Individuelle PensjonsAvtaler (IPA’er), og totalt er det plassert over 60 milliarder kroner i ordningen. Det vil si at hver avtale er på ca 100.000 kroner. Det gjennomsnittlige administrasjonsgebyret for alle disse milliardene er i dag på i overkant av en halv prosent. Nordnet kutter nå administrasjonsgebyret til null, og går med dette til krig mot de etablerte pensjonsaktørene.

–  Vi ser gjerne at dette oppfattes som en krigserklæring mot de norske pensjonsdinosaurene. Det norske pensjonsmarkedet har alt for lenge vært dominert av et fåtall aktører som har vært mer interessert i å melke kundene enn å tilby rimelige produkter. Dette ønsker vi å endre på, og fjerner derfor alle gebyrer på pensjonssparing, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Skar tror ikke de etablerte aktørene vil droppe gebyrene med det første. Til det representerer IPA-pengene en altfor stor inntektskilde for dem.

–  De 330 millionene som kundene kan spare årlig må tas fra storbankens dype lommer. Jeg tror ikke de ønsker å gi fra seg disse inntektene uten kamp, sier han.

En IPA kan derimot flyttes fritt mellom leverandører i markedet. Å flytte en avtale får ingen skattekonsekvenser, men enkelte av storbankene tar en flyttekostnad på opp til 5 % av saldoen når du flytter en avtale til dem. Den maksimale kostnaden et selskap kan ta for å flytte fra dem er derimot bare 200 kroner.

–  Det koster selvfølgelig heller ingenting å flytte din IPA til Nordnet. For meg virker det som at de etablerte pensjonsdinosaurene er mer interessert i hva dine penger kan gjøre for dem, i stedet for hva de kan gjøre for deg og din pensjonssparing. Jeg håper at nå som alle gebyrer er borte at pensjonskundene tar ansvar, stiller krav til banken sin, eller flytter IPA’en sin til Nordnet, sier Skar.

IPA er et privat pensjonsspareprodukt, hvor man fram til 2006 hadde man muligheten til å sette inn maksimalt 40.000 per år som man ble innrømmet fradrag for i selvangivelsen. I dag er IPA derfor et rent flytteprodukt. IPA er pensjonsavtaler som den enkelte har opprettet selv utenom arbeidsforhold, og må ikke forveksles med pensjonsavtaler som din arbeidsgiver har innbetalt, såkalte fripoliser.

 
 
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77 – anders.skar@nordnet.no.

Vedlegg: Priser Individuell PensjonsAvtaler (IPA) i det norske markedet.

Alle priser er hentet fra bankenes respektive hjemmesider per mars 2011.

Unit Link (du investerer pengene selv i fond):

Årlig administrasjonsavgift Andre kostnader
Nordnet IPA Link

0,00 %  0,00 %
Storebrand IPA Link 0,60 % hvis pengene er investert i Stb/Delphi fond
– 1 % hvis andre fond
 
Har flyttekostnad på 1-3 % av saldo
Vital Link Pensjon 0,90 % Flyttekostnad:
0 – 1.000 3 %
1- 4 mill  1,5 %
over 4 mill  0,5 %
 
Fokus/Danica IPA Link

0,90 % Opplyses ikke.
Nordea IPA Link 1 % Flyttekostnad:
0-500 5 %
500- 1.000 4 %
1.000- 10.000  3 %
 
Sparebank 1 Unit Link Pensjon 0,80 %  Opplyses ikke.
 
Handelsbanken IPA 0,75 %  Opplyses ikke.
 
Gjensidige IPA 0,75 % Flyttekostnad:
1 % inntil 500′
Ingen kost over 500′
 
GJENNOMSNITT 0,80 %

Garantiavkastning (pensjonsselskapet forvalter pengene på vegne av deg):

Årlig administrasjonsavgift Andre kostnader
Gjennomsnitt i markedet

0,50 %  Diverse andre kostnader

Ca 5/6 av markedet er plassert i såkalte garantiprodukter
Ca 1/6 av markedet er plassert i unit link produkter
Anslått gjennomsnittlig administrasjonsavgift i markedet: 0,55 %

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 384,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

 

 

Files