2009-04-24

Nordnet: Gratis handel i flere hundre fond

Nordnet fjerner kjøps- og salgsavgiftene på flere hundre fond med umiddelbar virkning, og ønsker med dette å utfordre det tradisjonelle sparemarkedet.

Nordnet har siden 2001 tilbydd norske privatpersoner handel med aksjer på internett, og har lenge utfordret storbanker og aksjemeglere med selvbetjente løsninger og svært lave priser. Nå ønsker de å utfordre de etablerte aktørene og satser tungt på det tradisjonelle sparemarkedet også.

– Først gjorde vi dette for aksjehandel og de profesjonelle traderne. Nå synes vi det er på tide å utfordre det tradisjonelle sparemarkedet. Vi har en visjon om å bli Nordens ledende bank innen sparing, og skal vi bli det må vi sette kundens sparepenger og avkastning i fokus, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Nordnet har ingen fond selv men tilbyr handel med nesten 400 fond fra 22 ulike fondsforvaltere. Fra og med i dag blir det gratis å handle fond fra 14 av disse fondsforvalterne via Nordnet:

Fondsforvalter som vil være gratis å handle via Nordnet
AGI
DnB NOR*
Fidelity
Franklin Templeton
Holberg
HQ
HSBC
JP Morgan
Black Rock
Merrill Lynch
ABG Sundal Collier
Morgan Stanley
Nordea**
Terra Forvaltning / WarrenWicklund
Skagen***

* Fond fra DnB NOR har en administrativ kjøpsavgift på 0,1%.
** 14 Nordea fond blir nå gratis og 6 fond får redusert sine avgifter.
*** Fond fra Skagen er kun tilgjengelig i Nordnets pensjonsprodukter.

8 fondsforvaltere i Nordnets utvalg vil fortsatt ha avgifter:

Fondsforvaltere som fortsatt vil ha avgift hos Nordnet
Alfred Berg/Fortis
Carnegie
East Capital
Gustavia
Handelsbanken
Odin
Simplicity
Storebrand/Delphi

– Noen fondsforvaltere ønsker ikke at deres fond skal være gratis å kjøpe og selge, men vi ønsker ikke å ekskludere disse da det finnes mange gode fond her. Vi tilbyr valgmulighetene og lar kunden selv vurdere fondenes prestasjon, avgifter og selvfølgelig hvilke fond de ønsker, avslutter Skar.

Files