2022-03-02

Nordnet har genomfört återköp av egna aktier

Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) har under perioden 22-24 februari 2022 återköpt sammanlagt totalt 159 587 aktier, i syfte att säkerställa delar av Nordnets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsens beslut från den 2 februari avseende återköp av egna aktier har därmed genomförts fullt ut.

Genomsnittspriset avseende förvärvade aktier uppgår till 151,37 kronor per aktie och totalt belopp uppgår till 24 157 033 kronor. Återköpen har skett på Nasdaq Stockholm.

Nordnets totala innehav efter genomförda återköp uppgår till 375 000 aktier. Det totala antalet aktier i Nordnet uppgår till 250 000 000.

Återköpen har genomförts enligt följande:

Datum Antal aktier, aggregerad volym Genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-02-22 29 935 150,3547 4 500 868
2022-02-23 100 000 153,1371 15 313 710
2022-02-24 29 652 146,4473 4 342 455

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.