2017-03-21

Nordnet inför transparenscertifiering för pensionspartners

Nordnets största verksamhet är direktkunder inom investeringar, pensionssparande och lån. Men Nordnet har också en omfattande partnerverksamhet där kapitalförvaltare och försäkringsförmedlare använder Nordnets produkter och plattform för sina kunders räkning. Nu lanserar Nordnet en så kallad transparenscertifiering där alla förmedlare inom pensionsområdet måste uppfylla krav på öppenhet och insyn kring kostnader för sparandet.                                                                                                                                                                                       

Nordnet har sedan bolaget grundades för drygt 20 år sedan verkat för öppenhet kring de avgifter man som sparare betalar. Nu tar Nordnet nästa steg och kräver samma öppenhet hos de förmedlare som använder sig av Nordnets plattform för att sälja sina pensionslösningar. Transparenscertifieringen innebär att förmedlarpartners till Nordnet ska uppfylla följande villkor:

  • Redovisa kundens totala kostnader och vilken ersättning förmedlaren får
  • Erbjuda pensioner med full flytträtt som enbart har en skälig fast flyttavgift
  • Inte ta emot så kallad upfront-provision

 Vi tycker att utvecklingen kring provisionsförbud och fri flytträtt går för långsamt, och det här är ett sätt för oss att försöka driva utvecklingen framåt. Vi vill samarbeta med förmedlare som delar våra värderingar och lever upp till de krav vi ställer i vår transparenscertifiering. Vårt mål är att tillsammans med våra samarbetspartners utmana de bolag som använder sig av dolda kostnader och tar ut höga flyttavgifter så att deras agerande ändras till förmån för spararna, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet

 Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå i en bransch som historiskt sett varit dålig på att sätta kunden i första rummet. Vill man vara långsiktigt framgångsrik i sitt pensionserbjudande är öppenhet, valfrihet och rimliga avgifter ett absolut måste, säger Eva Trouin.

Mer information om transparenscertifieringen finns på Nordnetbloggen: http://www.nordnetbloggen.se/vi-driver-pensionsaffaren-genom-transparenta-modeller-och-schyssta-samarbeten/21/03/2017/

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.