2020-05-06

Nordnet ingår samarbete med Lyxor gällande månadssparande i ETF:er

På Nordnets plattform finns ett stort antal börshandlade fonder, så kallade ETF:er. Liksom för aktier och andra börshandlade instrument debiteras normalt sett courtage vid handel med dessa produkter. Vid månadssparande hos Nordnet finns dock möjlighet att investera courtagefritt i ett antal utvalda ETF:er. Detta erbjudande har fram till idag omfattat börshandlade fonder från iShares, DWS och Handelsbanken.

Nordnet och Lyxor meddelar idag att man har kommit överens om ett samarbete vilket innebär att tolv stycken av Lyxors ETF:er nu inkluderas i Nordnets tjänst för courtagefritt månadssparande.

–   Sedan vi lanserade courtagefritt månadssparande i ETF:er 2013 har tjänsten snabbt vuxit i popularitet bland våra kunder. Den genomsnittliga årliga ökningen av antalet sparplaner och investerat belopp är över 50 procent, och under 2020 är tillväxten ännu större. Därför känns det extra kul att kunna förbättra erbjudandet ytterligare genom detta samarbete med Lyxor, som är en av världens främsta aktörer på området, säger Martin Ringberg, Sverigechef för Nordnet.

Lyxor grundades 1998 och är ett helägt dotterbolag till den franska investmentbanken Société Générale. Lyxor lanserade sin första ETF 2001, och blev därmed den första europeiska aktören inom området. Vid utgången av mars 2020 hade Lyxor över 200 noterade ETF:er inom alla tillgångsslag med ett förvaltat kapital uppgående till 65 miljarder euro, och är idag den tredje största leverantören av ETF:er i Europa mätt i förvaltat kapital.

–   Vi märker ett ökat intresse för ETF:er bland investerare i Sverige och Norden och vi är glada över att inleda ett samarbete med Nordnet avseende denna attraktiva sparform. Genom Nordnets plattform kan vi tillgängliggöra våra produkter för en ännu bredare grupp av sparare, säger Carl-Christian Höeg, Nordenchef på Lyxor ETF.

Läs mer om månadssparande i ETF:er hos Nordnet på denna länk.

Klicka här för att få en överblick över Lyxors fullständiga utbud av ETF:er på Nordnets plattform.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef 

0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.