2014-05-27

Nordnet lancerer Danmarks første indeksfond uden omkostninger

Nu lancerer investeringsbanken Nordnet Danmarks første helt gebyrfrie indeksfond - Nordnet Superfonden Danmark. Fonden er 100 % gebyrfri, dvs. helt uden omkostninger i forbindelse med handel, forvaltning, administration eller andre mere skjulte omkostninger som f.eks. kursskæring. Nordnet dækker samtlige omkostninger i fonden. Fonden følger aktieindekset OMXC20CAP, som er det vægtede hovedindeks i Danmark med de 20 mest omsatte danske selskaber. 


Superfonden tilbydes til Nordnets pensionskunder. Med introduktionen af den, bliver Nordnet den første pensionsudbyder i Danmark, som kan markedsføre sig med ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) på 0 %. Nordnet tager ingen faste pensionsgebyrer som f.eks. gebyr på indbetalinger og årlige administrationsomkostninger, og det betyder, at Nordnets pensionskunder med den nye gebyrfrie Superfonden kan investere til sin pension med ÅOP på 0 %.

 Det her er en stor dag for alle private, som sparer op til sin pension. Med vores ”gør det selv”-koncept vil vi give private investorer magten over deres egen opsparing. I dag udhules mange privates opsparinger i værdipapirer af høje omkostninger, og med en indeksfond helt uden omkostninger, vil vi give vores kunder muligheden for at undgå den fælde helt. Og der er ikke noget med småt. Vi har blot valgt at dække alle omkostningerne for Superfonden i stedet for at bruge tilsvarende beløb på traditionel markedsføring.  Selvfølgelig forventer vi også, at fonden vil give os mange nye kunder, som vil få øjnene op for, hvor enkelt og billigt, det er at investere selv, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.

I de kommende 4 uger kan man afgive købsordre, og første dag for handel bliver den 26. juni 2014. I perioden op til første handelsdag kan der investeres beløb i Superfonden på op til 10 millioner kroner, men når handlen indledes, vil man dagligt højst kunne investere 100.000 kr. og minimum 100 kr.

Nordnet Superfonden Danmark handles ikke på børsen, men som en udenlandsk UCITS-fond, hvor handlen sker en gang per dag til den indre værdi. Dermed tilføjes Nordnets kunder ikke omkostninger som emissionstillæg eller indløsningsfradrag. Samtidig gør løsningen det muligt for kunden at investere i præcis det beløb, han eller hun ønsker.

Læs mere om Nordnet Superfonden på nordnet.dk/superfonden

Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde kraftigt i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast. Central investorinformation, vedtægter og prospekt for Nordnet Superfonden Danmark finder du på nordnet.dk/superfonden. Du bør læse den nævnte information, inden du beslutter dig for at investere i fonden.

For yderligere information, kontakt:
Max Gandrup, Landechef for Nordnet Danmark
Telefon: 45 24 29 15 00
E-mail: max.gandrup@nordnet.dk

Nordnet is a Nordic online bank with about 504,900 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.