2014-08-29

Nordnet lancerer nordiske Superfonde uden forvaltningsomkostninger

I juni lancerede Nordnet Danmarks første indeksfond helt uden omkostninger, Nordnet Superfonden Danmark. Nu lancerer banken tre lignende Superfonde, som følger indeks på de norske, svenske og finske aktiemarkeder.


Siden lanceringen af Nordnet Superfonden Danmark har bankens kunder investeret for godt 70 mio. kr. i fonden. Med de nordiske fonde får Nordnets danske kunder nu mulighed for at investere til deres pension uden de omkostninger til kurtage, forvaltning og administration, som investeringsforeninger normalt er forbundet med.

– Superfondene har været en stor succes på alle vore nordiske markeder. Og da vores erfaring er, at danskerne generelt er endnu mere internationalt orienterede end vore nordiske naboer, tror vi, at de nordiske fonde vil blive godt modtaget i Danmark, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.

Ingen omkostninger til forvaltning

Nordnets kunder kan investere i fondene uden at betale nogen forvaltningsomkostninger eller gebyrer for køb eller salg. Når det gælder de udenlandske fonde, er der dog en valutamarginal i og med, at fondene er noteret i hhv. norske kroner, svenske kroner og euro.

– Nordnet har naturligvis udgifter til Superfondene, men vi har valgt at bruge penge, som vi ellers ville have brugt til traditionel markedsføring, på at tage alle udgifter forbundet med forvaltningen. Vores erfaring er, at tilfredse kunder er den bedste markedsføring, man kan få, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.

Følger lokale aktieindeks

Superfondene Norge, Sverige og Finland blev lanceret på deres respektive markeder i juni og juli 2014. Samtlige følger lokale aktieindeks. Den norske Superfond følger OBX-indekset, et bredt indeks med de 25 mest omsatte selskaber på Oslo Børs. Den svenske fond følger OMXSBGI-indekset med ca. 70 aktier fra Stockholmsbørsen. Den finske fond følger det tonegivende indeks på Helsinkibørsen, OMXH25-indekset. 

Fondene handles i lokal valuta til en kurs, som ligger 0,25 % over middelkursen ved køb og tilsvarende under ved salg.

Fondsforvalter er Öhman Fonder

For yderligere information, kontakt:
Max Gandrup, Landechef for Nordnet Danmark
Telefon: 45 24 29 15 00
E-mail: max.gandrup@nordnet.dk

Nordnet is a Nordic online bank with about 519,400 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.