2015-03-25

Nordnet lanserar lån med ränta från 0,99 %

Nätbanken Nordnet lanserar idag det nya värdepapperslånet ”Knockoutlånet”, där räntan baseras på hur väldiversifierad kundens portfölj är. Den låga räntan gör att värdepapperslån nu kan bli ett mer kostnadseffektivt alternativ till bolån. 


En undersökning som CINT genomfört på uppdrag av Nordnet visar att bara 2,5 procent av svenskarna har ett värdepapperslån med sitt sparande i aktier och fonder är säkerhet idag. Däremot har en av tio (12,2 procent) svenskar övervägt att ta ett värdepapperslån och om räntan var tillräckligt låg skulle 4 av 10 personer (35,4 procent) överväga att ta lånet.

 Målgruppen för vår traditionella värdepappersbelåning är investerare som är villiga att ta en hög risk för att skapa en förväntad hög avkastning. Med Knockoutlånet vill vi nu premiera de kunder som tar en lägre risk med en lägre ränta ända ner till 0,99 procent och därmed nå en bredare målgrupp, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

Värdepappersbelåning är generellt förknippat med hög risk och relativt höga räntor, men Knockoutlånet har en prismodell där kunden får en ränterabatt på värdepappersbelåning som baseras på hur väldiversifierad dennes portfölj är.

 Knockoutlånet är vårt svar på marknadens ökade efterfrågan på alternativa lånelösningar. Vi vet att många är trötta på att förhandla boräntor och detta aktualiseras ännu mer när krav på amortering föreslås. Nu kan vi äntligen lansera en konkurrenskraftig produkt med ditt sparande som säkerhet, säger Eva Trouin.

Undersökningen visar även att om man hade ett värdepapperslån med sitt sparande i aktier och fonder som säkerhet med Sveriges lägsta ränta skulle nästan varannan svensk (44,3 procent) betala av sitt bolån eller annat lån. Var femte svensk (20,2 procent) skulle använda pengarna till att öka sina investeringar i aktier och fonder.

Mer information om det nya värdepapperslånet Knockoutlånet: http://www.nordnet.se/knockoutlanet

*Undersökningen genomfördes av CINT 2-8 februari 2015 i Sverige. Ett representativt urval av 1036 respondenter i åldern 18 – 70 år besvarade undersökningen.

För mer information, kontakta:
Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 070-577 38 04
eva.trouin@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 561,400 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.