2010-12-13

Nordnet lanserar marknadens första iPad-applikation för aktiehandel

Idag lanserar nätbanken Nordnet marknadens första iPad-applikation för handel med aktier och informationskoll i realtid.

– Vi var först på marknaden med en iPhone-applikation för aktiehandel och betalning av räkningar. Därför är vi jättestolta att även kunna presentera den första iPad-applikationen. Med den kan du lätt navigera och handla aktier, samt hålla koll på dina placeringar och följa marknaden i realtid. Vår målsättning är att alltid hitta lösningar som gör våra tjänster enkla och lirar på kundernas villkor, vilket de båda applikationerna gör, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.
Intern framtagen statistik visar starka tendenser på att användningen av surfplattor och mobila applikationer ökat.

–  Över 4000 personer surfade in till vår sajt via iPads i november. Det trots att surfplattan inte ens var lanserad i Sverige då. Det är en ökning med över 900% sedan lanseringen i april, vilket visar att svenskar är early adopters av ny teknologi och att intresset för även ipads finns på marknaden. Därför är de olika applikationerna viktiga konkurrensmedel och kanaler för att nå befintliga och nya kunder, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Johan fortsätter:
–  Ser vi till antalet affärer gjorda via vår iPhone-applikation visar det sig att de ökat med drygt 500% sedan vi lanserade tjänsten i Sverige i februari. Den största köpordern som genomförts hittills uppgår till cirka 7 miljoner kronor medan den största säljordern uppgick till cirka 12 miljoner kronor.


 
För mer information om vår applikation: www.nordnet.se/ipad

Ladda ner applikationen här: http://itunes.com/app/NordnetTrader

Dina åsikter är viktiga för oss. Maila oss dina synpunkter på: ipad@nordnet.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan TidestadSverigechef på Nordnet
Mobil: 0708-875 775
Mail: johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den13.12.10 kl 09.15 (CET).

Om Nordnet:
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 345,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files