2022-06-20

Nordnet lanserar ”Nordnet One” – tre nya fonder i eget namn samt digitalt verktyg för att starta ett sparande

Nordnet lanserar nu Nordnet One – ett digitalt verktyg där privatspararna på ett enkelt sätt får hjälp att starta ett långsiktigt sparande i någon av de tre nystartade fonderna från egna fondbolaget Nordnet Fonder AB.

Nordnets nya fondbolag fick tillstånd av Finansinspektionen i april, och nu lanseras bolagets första fonder på den svenska marknaden. Samtidigt lanseras ett digitalt verktyg där spararna på ett enkelt sätt kan jämföra fonderna och få vägledning vid sina fondval. Det nya konceptet har fått det övergripande namnet ”Nordnet One”.

De tre nya fonderna heter Nordnet Försiktig, Nordnet Balanserad och Nordnet Offensiv. Fonderna är fond-i-fonder, eller så kallade allokeringsfonder, med en förutbestämd andel aktier respektive ränterelaterade instrument. Nordnet Försiktig innehållet 30 procent aktier och 70 procent ränteinstrument, medan aktieandelen i Nordnet Balanserad är 60 procent. Nordnet Offensiv har 100 procent aktier. Fonderna ombalanseras automatiskt för att upprätthålla den satta fördelningen.

Den årliga avgiften för samtliga fonder är 0,35 procent, vilket inkluderar såväl förvaltningsavgiften samt avgiften för underliggande fonder. Att använda det digitala verktyget i Nordnet One för att välja fond är kostnadsfritt.

– På Nordnet vill vi erbjuda tjänster för alla typer av sparare. Vi har 2 000 fonder på plattformen och elektronisk aktiehandel på åtta börser för de investerare som helt på egen hand vill göra sina placeringar. För de sparare som vill ha lite hjälp på traven att komma igång har vi ett verktyg där kunderna kan skapa sin egen fondportfölj efter teman som till exempel högst historisk avkastning, lägst avgifter och hållbarhet. Med Nordnet One lanserar vi nu en tjänst för de kunder som inte har tid eller lust att se efter sina fonder varje vecka eller varje månad – helt enkelt ett komplett sparande som sköter sig självt, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De fonder som ingår i Nordnet One är de tre första fonderna som Nordnets nya fondbolag förvaltar på den svenska marknaden. Sedan tidigare har tre fonder av motsvarande karaktär introducerats i Danmark, och inom kort kommer lanseringar göras i Finland och Norge. Ansvarig förvaltare på Nordnet Fonder är Henrik Wiklund med bakgrund från United Securities och Nordea Fonder.

– Nyckeln till ett framgångsrikt sparande handlar för de flesta människor om diversifiering, låga avgifter och att sätta undan pengar på kontinuerlig basis. Nordnet One uppfyller alla dessa förutsättningar och hjälper spararna att på ett superenkelt sätt sätta upp ett månadssparande i fonder med hög kvalitet och lågt pris, säger Gabrielle Hagman, fondchef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.