2023-10-03

Nordnet lanserar ny globalfond med inbyggd hävstång

Nordnet lanserar nu fonden ”Nordnet Index Global 125”. Bakom fonden står fondbolaget Nordnet Fonder, som förvaltar fonden tillsammans med JP Morgan Mansart.

Nordnet Global Index 125 är en globalfond som ger exponering mot drygt 700 aktier i medelstora och stora bolag från 23 industriländer. Den breda exponeringen gör att risken sprids över flera olika branscher och geografiska marknader, vilket inte gör sparandet lika känsligt för hur enskilda länder eller sektorer utvecklas. Fondens fem största innehav är Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla och Eli Lilly.

Fonden har en inbyggd hävstång där målsättningen är att ge 1,25 gånger avkastningen för det välkända globalindexet ”MSCI World ESG Leaders Index”, minus lånekostnaden för att skapa hävstångseffekten.

Nordnet Global Index 125 påminner om statliga AP7 Såfas aktiefond, populärt kallad ”soffliggarfonden”, på så vis att den är exponerad mot globala bolag och har en inbyggd hävstång. AP7 Såfa är det placeringsalternativ där de privatpersoner som inte gör ett aktivt val i premiepensionssystemet automatiskt placeras.

– Det känns väldigt kul att komma till marknaden med ytterligare en ny fond från vårt eget fondbolag. Vad jag vet är Nordnet Global Index 125 den enda indexfond på marknaden utanför det statliga pensionssystemet som kan erbjuda hävstång i globala aktier, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Förvaltningsavgiften för Nordnet Global Index 125 är 0,40 procent. Fonden är dagligt handlad och finns tillgänglig för såväl månadssparande som engångsinvesteringar. Minsta köpbelopp är 100 kronor.

Fonden strävar efter att följa indexet ”MSCI World ESG Leaders Leveraged 1.25x Select Index”. De senaste fem åren har detta index gett en genomsnittlig årlig avkastning på 8,7 procent. Motsvarande siffra för de tio senaste åren är 9,6 procent.

– Nordnet Global Index 125 har relativt hög risk och passar den som vill göra en investering på medellång till lång sikt. Den kortaste rekommenderade innehavstiden är fem år, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Mer information on Nordnet Index Global 125 finns här: https://www.nordnet.se/marknaden/fondlistor/18142187-nordnet-global-index  

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.