2019-12-11

Nordnet lanserar nya lån med aktier och fonder som säkerhet

Idag presenterar Nordnet två nya lån med aktier och fonder som säkerhet – Portföljbelåning och Portföljbelåning Plus.

Nordnet uppdaterar nu sitt erbjudande inom området lån till privatpersoner med aktier och fonder som säkerhet. För produkten Portföljbelåning införs en modell där en diversifierad portfölj ger högre belåningsvärde. Den tidigare produkten Knockoutlånet byter namn till Portföljbelåning Plus, och de värdepapper som kan läggas till grund för belåningsutrymme ändras till de som har minst 70 procent belåningsvärde. För Portföljbelåning Plus sänks också räntan.

–   Vår ambition är att ha Sveriges bästa erbjudande avseende lån till privatpersoner med aktier och fonder som säkerhet. Med det menar jag flest antal belåningsbara värdepapper, högst belåningsvärden, samt lägst ränta för lån med låg risk. Med våra två produkter Portföljbelåning samt Portföljbelåning Plus tycker jag att vi levererar på det målet, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För produkten Portföljbelåning kan samtliga värdepapper med belåningsvärde användas för att skapa ett låneutrymme. I utgångsläget varierar belåningsvärdena mellan 10-85 procent. För  väldiversifierade portföljer ökar belåningsvärdena till mellan 40-90 procent. Räntan för Portföljbelåning är 6,10 procent.

Portföljbelåning Plus erbjuds i två räntenivåer – 0,89 procent samt 1,99 procent. Den lägsta räntenivån erbjuds till kunder som har en portfölj där största innehav uppgår till max 20 procent för aktier och 60 procent för fonder. Låneutrymmet beräknas på värdepapper med belåningsvärde på minst 70 procent.

Samtliga lån är amorteringsfria och har en uppläggningsavgift på noll kronor. Lånet effektueras som en kreditlimit på kundens depå, ISK eller kapitalförsäkring, vilken utnyttjas vid behov. Ränta debiteras endast när lånen utnyttjas. Låntagaren bestämmer själv hur de lånade pengarna ska användas – pengarna kan användas för investering i nya värdepapper via Nordnet, men kan också tas ut från kontot och användas till renovering, bilköp eller annat privatekonomiskt ändamål.

–   Vi har gjort en rejäl genomgång av våra belåningsvärden inför re-lanseringen av våra lån, och har höjt belåningsvärdet på över 400 stycken värdepapper. Totalt har vi nu belåning på över 8 000 aktier och fonder från sju olika marknader. Vad jag vet är detta Nordens mest kompletta utbud av belåningsbara värdepapper för privatpersoner, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.