2023-02-21

Nordnet lanserar Sveriges första helt digitala tjänst för flytt av pensionssparande

Nordnet har inlett ett samarbete med det svenska insurtech-bolaget Insurely, och kan därmed erbjuda Sveriges första helt digitala tjänst för flytt av pensionssparande.

Genom samarbetet kan Nordnets kunder från och med idag med ett par enkla knapptryck få omedelbar information om sitt pensionssparande hos andra bolag, och välja att flytta det till Nordnet. Informationen innehåller uppgifter om pensionsbolag, belopp, försäkringsnummer, förvaltningsform samt uppskattad flyttavgift. För de pensionsbolag som accepterar digitala signaturer, vilket är cirka en tredjedel av bolagen på den svenska marknaden, är flyttprocessen digital från start till mål. För flytt av sparande från de bolag som fortfarande kräver underskrivna fysiska blanketter är det sista steget i processen manuell.

– Vi har digitaliserat processen med flytt av pensionssparande så långt det idag är möjligt. All informationsinhämtning och interaktion med kunderna från vår sida sker digitalt, och för de pensionsbolag som accepterar signaturer via bank-ID är kundprocessen papperslös från start till mål. Det här är naturligtvis mycket goda nyheter för pensionsspararna, men jag vill samtidigt ta tillfället i akt att uppmana de pensionsbolag som fortfarande kräver fysisk underskrift på blankett att ta ett steg i konsumentvänlig riktning och acceptera digitala signaturer, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Nordnets nya digitala flyttjänst innehåller information om förvaltningsform, det vill säga om det är fråga om en fondförsäkring, depåförsäkring, traditionell försäkring eller privat pensionssparande. Traditionella försäkringar omfattas oftast av en avkastningsgaranti som försvinner om sparandet flyttas till ett annat bolag. Vid flytt av traditionell försäkring saknas också skydd för spararna gällande hur hög flyttavgift som får tas ut, vilket för många sparare resulterar i en oväntat hög avgift.

– Pensionssparande ska inte flyttas för flyttandets skull, men faktum är att de allra flesta sparare tjänar stora pengar på att flytta till ett alternativ utan fasta avgifter och med ett stort utbud av fonder. Så kallade traditionella försäkringar har dock ibland en viss garanterad ränta, och då behöver man fundera lite extra innan man flyttar. Det känns därför extra värdefullt att vi i vår tjänst visar upp förvaltningsform, där vi också genom särskilda observationsmarkörer upplyser spararen om vilket sparande som är traditionell försäkring. Det är viktigt för att kunna göra ett välinformerat val, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.