2021-10-07

Nordnet lanserar webbservice på svenska i Finland

Idag har Nordnet lanserat sin förnyade svenskspråkiga webbservice i Finland, så gott som identisk med den finskspråkiga. I fortsättningen kommunicerar Nordnet på två språk. För närvarande fortsätter videoinnehåll, Nordnet Bloggen och #rahapodi att publiceras på finska men under året 2022 kommer tvåspråkigheten att synas även i innehållsskapandet.

I Nordnets gamla webbtjänst fanns möjligheten att byta språket till svenska, men innehållet var begränsat och användningsgraden låg. Som en del av lanseringen av Nordnets nya webbtjänst kan investerare nu använda en svensk webbtjänst på sidan nordnet.fi/fi/sv som motsvarar den finskspråkiga webbtjänsten. Tjänsten finns till för att betjäna svenskspråkiga kunder, vilket betyder att den inte är en kopia av nordnet.se-tjänsten. Språket byts på språkväljaren längst ner till vänster på sidorna.

– Vi har jobbat hårt för att förbättra vår webbtjänst. De nya svenska webbsidorna är en del av förbättringen. Vi hoppas att förnyelsen förbättrar svenskspråkigas förutsättningar att börja spara och investera långsiktigt. För nuvarande kunder är det en stor förbättring eftersom kundupplevelsen nu är mera omfattande på svenska, säger Suvi Tuppurainen, Nordnets Finlandschef.

I svenska servicens första fas kan myndiga personer registrera sig som kund på svenska. Under höstens gång kommer den svenskspråkiga registreringen att öppnas även för minderåriga, företag samt kunder som inte går igenom den vanliga processen. Kundtjänsten har sedan länge betjänat på svenska både per telefon och via meddelande. Under de kommande månaderna kommer även kundtjänstens Frågor och svar-spalt att uppdateras till att vara helt och hållet tvåspråkig.

–  Att webbtjänsten är tvåspråkig betyder för oss att vi i fortsättningen skickar alla viktiga kundmeddelanden på två språk. För närvarande fortsätter videoinnehåll, Nordnet Bloggen och #rahapodi att publiceras på finska men under året 2022 kommer tvåspråkigheten att synas även i innehållsskapandet. Vårt mål är att erbjuda all grundläggande information om investerande både på svenska och finska så att våra kunder kan lära sig nytt och bli inspirerade.

Nordnets mobilapp har sedan en tid redan funnits tillgänglig på finska, svenska och engelska.

För mer information kontakta:

Suvi Tuppurainen, Nordnets Finlandschef

+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi