2010-03-10

Nordnet: Lite kunnskap om pensjon favoriserer ”Gammelbanken”

NAV forventer storm rundt pensjon når de nå sender ut brev til 190.000 nordmenn mellom 62 og 66 år om hva de vil motta i pensjon. Det er grunn til å forvente dette da en undersøkelse av IUM Research for Nordnet Bank viser at nordmenn har lite eller ingen kunnskap om pensjon og pensjonssparing. Nordmenns lave kunnskap om pensjon favoriserer de etablerte storbankene, eller ”Gammelbankene” i følge Nordnet.

Lite kunnskap om pensjoner fra folketrygden og arbeidsgiver. Nordnet Bank har undersøkt hvor god kunnskap nordmenn har om pensjon og hva de mottar fra folketrygden og arbeidsgivere. I undersøkelsen svarer 56% at de har lite eller ingen kunnskap om hva de mottar i pensjon fra folketrygden, og 53% at de har lite eller ingen kunnskap om hva de mottar i pensjon fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver.

– Pensjon oppfattes av mange som komplisert, og nordmenn har generelt dårlig kunnskap om pensjon og hvor mye de får utbetalt som pensjonister. Det lave kunnskapsnivået bidrar til at flere må henvende seg til Gammelbankene for råd og veiledning når de skal spare til pensjon, og denne kunnskapsmangelen profiterer gammelbankene på, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Lite kunnskap om privat pensjonssparing. 59% av befolkningen har lite eller ingen kunnskap om hvor mye penger man får utbetalt som pensjonister, og Nordnet mener dette forklarer hvorfor så mange som 77% har lite eller ingen kunnskap om hvor mye de bør spare til pensjon privat. Siden vi ikke vet hva vi har til rådighet som pensjonister, blir det også vanskelig å ta stilling til hvor mye man bør spare privat, sier Anders Skar.

Fornuftig å spare til pensjon. Undersøkelsen viser derimot at Nordmenn ønsker og synes det er fornuftig å spare til pensjon. 49% svarer at det å spare til pensjon er ganske eller meget viktig, mens kun 19% svarer at det er lite eller ikke viktig. Det er på den andre siden åpenbare utfordringer knyttet til privat pensjonssparing da så mye som 84% av befolkningen har lite eller ingen kunnskap private pensjonsspareprodukter.

– Det er gledelig at folk ønsker å spare til pensjon, men med så lite kunnskap om hvor mye og hvordan man bør spare er det en fare for at man enten lar være eller følger rådene til selgeren i Gammelbanken. Komplisert pensjon og kompliserte spareprodukter favoriserer Gammelbanken, da deres forretningsmodell bygger på at du skal komme til dem slik at deres ”rådgivere” kan selge deg bankens produkter, sier Anders Skar.

Men Gammelbanken vil ikke selge IPS. Tall fra FNH viser at det i 2009 kun ble solgt rundt 11.000 IPS avtaler i Norge. Skar mener det er to grunner til IPS salget har floppet; rammevilkårene og lønnsomheten i produktet.

– Rammevilkårene for IPS har gjort produktet komplisert. Dette burde i utgangspunktet favorisert Gammelbankene, men problemet er at beløpsgrensen og marginene er for lave til at rådgiverne i Gammelbankene tjener noe særlig penger på IPS. Med IPS har vi fått et produkt som er for komplisert til å selge seg selv, og for lite lønnsomt til at rådgivere i Gammelbanken vil selge produktet, avslutter Skar.

Files