2016-01-04

Nordnet: månadsstatistik december

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I december gjordes 1 850 456 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 92 523 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i december till
490 400, vilket är 4 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 627 500 stycken, motsvarande en ökning med 7 100 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i december preliminärt till 1 200 miljoner SEK och sparkapitalet till 200 miljarder SEK.
Utlåningen uppgick vid utgången av december till 7,1 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Dec 2015 Dec 2014 ett år Nov 2015 en månad
Sverige 953 464 581 658 63,9% 1 070 636 -10,9%
Norge 229 696 194 132 18,3% 224 770 2,2%
Danmark 355 482 217 916 63,1% 389 614 -8,8%
Finland 311 814 271 560 14,8% 317 878 -1,9%
Totalt 1 850 456 1 265 266 46,3% 2 002 898 -7,6%
Snitt per börsdag 92 523 66 593 38,9% 95 376 -3,0%
Aktiva kunder 490 400 432 600 13,4% 485 600 1,0%
Aktiva konton 627 500 544 600 15,2% 620 400 1,1%
Nettosparande (MSEK) 1 200 1 500 -20,0% -1 000 – 
Sparkapital (Mdr SEK) 200 166 20,3% 203 -1,4%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 522 3 311 36,6% 4 396 2,9%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 587 2 308 12,1% 2 565 0,9%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

 December blev en svag avslutning på ett blandat år för Nordenbörserna. Samtliga fyra nordiska börser backade under månaden och det sedvanliga julrallyt uteblev. Börsernas utveckling speglade också hela årets utveckling. Bäst klarade sig Köpenhamnsbörsen som backade marginellt under december efter ett fantastiskt helår med en stigning med hela 36 procent. Stockholmsbörsen backade med 5,8 procent under december och var därmed sämsta nordiska börs med en nedgång på en procent under 2015 för OMXS30-index. Helsingforsbörsen backade med 3,2 procent i december men steg på helåret med 12,4 procent. Oslobörsen föll med 4,1 procent och avslutade året på plus 2,9 procent, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 Vi sätter punkt för ett riktigt aktivt handelsår, och december var inget undantag. Nordnets kunder gjorde under månaden närmare 40 procent fler affärer per dag än i december förra året, avslutar Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016 kl 12:30 (CET).


Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.