2015-07-01

Nordnet: månadsstatistik juni

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I juni gjordes 1420 371 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 67 637 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i juni till 462 500, vilket är 3 600 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 588 500 stycken, motsvarande en ökning med 43 900 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till 1,0 miljarder SEK och sparkapitalet till 191 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av juni till 6,2 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Jun 2015 Jun 2014 ett år Maj 2015 en månad
Sverige 729 881 417 158 75,0% 673 560 8,4%
Norge 178 858 145 050 23,3% 175 575 1,9%
Danmark 279 843 191 442 46,2% 275 741 1,5%
Finland 231 789 204 751 13,2% 244 510 -5,2%
Totalt 1 420 371 958 401 48,2% 1 369 386 3,7%
Snitt per börsdag 67 637 50 442 34,1% 74 021 -8,6%
Aktiva kunder 462 500 413 200 11,9% 458 900 0,8%
Aktiva konton 588 500 516 000 14,1% 583 200 0,9%
Nettosparande (MSEK) 1 000 700 42,9% -2 500 -140,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 191 155 23,3% 198 -3,5%
Utlåning värdepapper exklusive pantsatta likvida medel (MSEK) 3 870 3 320 16,6% 3 900 -0,8%
Utlåning blanco (MSEK) 2 360 2 270 4,0% 2 340 0,9%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

* Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

– Juni blev en skakig månad på världens börser och även på de nordiska marknaderna. Efter lite trampande fram och tillbaka under månaden tog rädslan stadigt greppet om placerarna mot slutet av månaden med Grekland helt i fokus. Samtliga nordiska börser backade med Stockholm som den stora förloraren, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Aktiviteten bland spararna är fortsatt hög, och antalet affärer är upp 34% jämfört med förra året. Nettosparandet är åter positivt och nästan 43 procent högre än samma månad förra året, avslutar Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 kl 13:00 (CET). 


Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.