2020-12-02

Nordnet: Månadsstatistik november

I november gjordes 5 636 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar avslut 268 400 per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av november till 1 183 700, vilket är 36 800 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 20,7 miljarder SEK och sparkapitalet till 533 miljarder SEK. Av det totala nettosparandet i november 2020 motsvaras 11,7 miljarder SEK av aktier i Nordnet AB (publ) relaterade till Nordnets notering på Nasdaq. Utlåningen uppgick vid utgången av november till 19,0 miljarder SEK.

 

November Oktober Förändring November Förändring
2020[1] 2020 en månad 2019 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 183 700 1 146 900 3,2% 903 200 31,1%
Nettosparande (Mdr SEK) 20,7 5,1 306,8% 1,7 1 135,5%
Sparkapital (Mdr SEK) 533 461 15,6% 379 40,7%
Utlåning
Portföljbelåning (Mdr SEK)[2] 8,7 8,0 7,7% 6,8 27,2%
Bolån (Mdr SEK) 6,3 6,1 3,6% 4,4 43,0%
Privatlån (Mdr SEK) 4,0 4,0 -0,1% 4,1 -1,3%
Total utlåning (Mdr SEK) 19,0 18,1 4,6% 15,3 24,2%
Antal avslut[3]
Sverige 2 058 000 2 135 600 -3,6% 1 179 100 74,5%
Norge 1 362 600 1 229 900 10,8% 476 000 186,3%
Danmark 1 113 300 767 600 45,0% 408 800 172,3%
Finland 1 102 800 980 000 12,5% 468 800 135,2%
Totalt 5 636 700 5 113 100 10,2% 2 532 700 122,6%
Snitt per börsdag 268 400 237 800 12,9% 123 500 117,3%

[1] Siffrorna avseende november 2020 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef,
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.