2016-02-24

Nordnet nu över en halv miljon kunder

Nordnets kundtillväxt i Norden är stark. Sedan början av 2015 har antalet kunder ökat med mer än 15 % och uppgår nu till mer än en halv miljon. 


Nordnets långsiktiga mål är att bli de nordiska spararnas förstahandsval när det gäller sparande och investeringar. Tillväxten i alla nordiska länder är stark och antalet kunder har ökat från 432 600 i början av 2015 till drygt 500 000 kunder idag. Totalt har kunderna 193 miljarder kronor i sparkapital samlat hos Nordnet.

– Detta är en milstolpe för Nordnet som visar att vårt kunderbjudande ligger i tiden och att vi levererar produkter och tjänster som är engagerande och relevanta. Jag är stolt över vår snabba utveckling och garanterar att vi i hög takt fortsätter vår satsning på innovativa lösningar till våra kunder, säger Nordnets vd Håkan Nyberg.

Antal kunder i de nordiska länderna:
Sverige: 241.300
Finland: 129.200
Norge: 72.500
Danmark: 57.200

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Edström, PR-chef, 070 421 8466
E-mail: henrik.edstrom@nordnet.se
Twitter: @henrikedstrom

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.