2022-07-07

Nordnet överklagar Finansinspektionens avvisningsbeslut

Finansinspektionen beslutade den 25 maj att ge Nordnet en anmärkning samt 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. Ärendet initierades ursprungligen i mars 2021 och gäller intern styrning och kontroll avseende intradagsblankningstransaktioner. Nordnet har överklagat beslutet. Finansinspektionen har avvisat Nordnets överklagande med anledning av att myndigheten anser att överklagandet har inkommit för sent.

Nordnet lämnade den 21 juni in en överklagan mot Finansinspektionens sanktionsbeslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet lämnades in inom föreskriven frist på tre veckor från det att Nordnet hade undertecknat delgivningskvittot, vilket skedde den 1 juni. Finansinspektionen anser dock att överklagandefristen började löpa redan den 25 maj, och att överklagandet därmed har lämnats in för sent. Bakgrunden till Finansinspektionens hållning är det pressmeddelande Nordnet skickade ut i samband med att sanktionsavgiften beslutades, där Nordnet kommenterade beslutet.

– Finansinspektionen har avvisat vårt överklagande av det sanktionsbeslut de tidigare har meddelat på grund av att de anser att det har inkommit för sent. Vi delar inte denna bedömning och har överklagat avvisningsbeslutet till Förvaltningsrätten. Vi hoppas naturligtvis att rätten ska gå på vår linje och undanröja avvisandet, så att den underliggande sakfrågan kring sanktionsbeslutet kan prövas i domstol, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Vi anser att den sanktionsavgift vi har tilldelats är för hög, och anser att vi har goda argument för att beloppet skall sättas ner. Innan denna fråga kan prövas måste dock naturligtvis oklarheterna kring överklagandet i sig själv undanröjas. Det går i nuläget inte att lämna en prognos för hur lång tid detta kommer att ta eller hur utgången kommer att bli. Processen får helt enkelt ha sin gång, och med tanke på att detta är ett pågående ärende har vi inga andra kommentarer just nu, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.