2021-11-03

Nordnet planerar emission av primärkapitaltillskott

Nordnet har gett Nordea och SEB mandat att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 3 november 2021, i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera en så kallad AT1-obligation (primärkapitaltillskott).

Obligationen har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år. Förväntad transaktionsstorlek är 500 miljoner kronor. Investerarmöten är planerade att genomföras mellan 3-8 november. Transaktionen beräknas ske inom kort efter genomförda möten med investerare, med hänsyn tagen till rådande marknadsförhållanden.

Utgivandet av obligationen ger Nordnet möjlighet att optimera sin kapitalstruktur med hänsyn tagen till gällande regulatoriska kapitalkrav, och kommer att stärka såväl bolagets primärkapitalrelation som den totala kapitalrelationen.

Efter genomförd emission planerar Nordnet att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm, där även den AT1-obligation som Nordnet emitterade 2019 är upptagen till handel.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef

0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.