2019-06-05

Nordnet presenterar nya funktioner för hållbart sparande

Nordnet presenterar nu ett antal nya verktyg för sparare som vill investera i hållbara fonder. Det handlar om möjligheten att filtrera bort fonder med oönskade innehav, samt att kunna välja fonder med låg koldioxidrisk.

Nordnet lanserar idag på sin webbtjänst ett antal nya funktioner för fondsparare. För de sparare som är intresserade av hållbara investeringar finns numera en filterfunktion, där spararna i en fördefinierad lista kan ange vilken typ av innehav de inte önskar i sin fond eller ETF. De tretton kategorier spararna kan ange är alkohol, bekämpningsmedel, djurförsök, försvarsindustri, genetiskt modifierade organismer (GMO), handeldvapen, kärnkraft, palmolja, pornografi, spel och kasino, termiskt kol, tobak samt vapen.

 Nordnets uppgift är att tillhandahålla ett brett utbud av investeringsmöjligheter, och samtidigt ge spararna verktyg som gör det möjligt för dem att sortera och välja i utbudet efter sina egna preferenser. Nu vässar vi vårt erbjudande inom hållbara investeringar, vilket känns otroligt kul och angeläget, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. 

Den sparare som är intresserad av hållbara investeringar kan också välja att endast söka bland fonder som har låg koldioxidrisk i sin verksamhet. Dessa fonder är märkt med ett grönt löv, vilket indikerar att innehaven i fonden är anpassade till en övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

Sedan tidigare finns en hållbarhetsrating inkluderat i Nordnets tjänst. Ratingen utgår från hur väl de företag en fond investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor, och sätts i form av 1-5 jordglober, där de 10 procent av fonderna som har högst hållbarhetsvärde i den senast rapporterade portföljen får det högsta betyget 5 jordglober.

 Hos Nordnets kunder har investeringarna i hållbara fonder ökat från 9 miljarder kronor i slutet av 2017, till 16 miljarder kronor vid utgången av 2018. Denna summa motsvarar 31 procent av det totala fondsparandet på vår plattform – en uppgång från 17 procent året innan. Hållbarhet är idag en viktig faktor för många sparare vid val av fonder, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Funktionerna ovan levereras i samarbete med Morningstar och Sustainalytics.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.