2015-05-04

Nordnet: Private investorer danser på stedet

De private investorer hos Nordnet foretog kun mindre justeringer i deres danske aktiebeholdninger i april. Totalt øgedes med minimale 36 mio. hvilket i forhold til beholdningerne nærmest er en justeringsdråbe i havet. Tilliden til Novo Nordisk er nærmest uendelig og måneden bød både på nettokøb og et godt regnskab.


Novo Nordisk har de private investorers ubetingede tillid. Selv om det var ”sidst på måneden”, var der alligevel plads til at investorerne forud for regnskabet, og ikke mindst efter en kursmæssig halvsløj måned for netop Novo Nordisk, øgede investortilliden med 139 mio. i depoterne.

–  Novo Nordisk svigtede sædvanen tro ikke den tillid. Som en af de få selskaber formåede Novo Nordisk at stige på et godt regnskab. Novo Nordisk forbliver sikkerheden selv. Det er her de private har deres investeringsmæssige centrum, siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Gode regnskaber ikke nok

OMXC20 CAP sluttede måneden med en beskeden stigning på 0,6 %.

–  For de danske selskaber, som indtil videre har aflagt regnskab, har det generelt set fornuftigt ud. Et af temaerne har som forventet været den stigende USD, som især bekommer de eksportorienterede selskaber vel. Efter 1. kvartals fantomstigninger er det derfor alt i alt mindre overraskende, at selv generelt fornuftige regnskaber har haft svært ved at imponere investorerne, siger Per Hansen.

Nervøsitet forud for Mærsk regnskab
Forud for 1. kvartalstallene fra A.P. Møller Mærsk den 13. maj, er der stigende investornervøsitet. Det mærkes også hos de private.

–  Lave oliepriser og ikke mindst meget svage containerrater gør naturligvis indtryk. På trods at et kursfald på 10 %, valgte de private alligevel at reducere deres risiko forud for tallene. Prisfastsættelsen er lav, men vigtige indikatorer peger ikke i A. P. Møllers favør, og derfor giver risikoreduktionen god mening, siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

Nordnets kunders største nettokøb og nettosalg april 2015

Største nettokøb april 2015 Mio. DKK Største nettosalg april 2015 Mio. DKK
Novo Nordisk   158,0 A.P. Møller Mærsk A + B 38,8
Novozymes 34,5 Genmab   24,5
Tryg 28,3 Nordea 23,7
GN Store Nord 20,0 Jyske Bank 23,5
Pandora   10,1 Auriga Industries 20,2

Novo Nordisk går forbi Vestas
De sidste dage i april gik Novo Nordisk forbi Vestas som det selskab, som de private handlede mest i, i april måned.

–  Novo Nordisk er ikke kun en ”køb og behold” aktie, men benyttes også i større omfang som aktiejustering hos de private, siger Per Hansen.

April måned var præget af store kursudsving hos biotekselskabet Bavarian Nordic. Det bragte selskabet op på en 3. plads blandt de mest handlede.

–  Den stigende og store interesse hos ”de handlende” i Bavarian Nordic viser, at biotekselskaber i høj grad måler markedets puls og stemning, siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet

Antal handler april 2015   Antal handler marts 2015  
Novo Nordisk 34.849 Novo Nordisk 32.447
Vestas 29.356 Bavarian Nordic 31.378
Bavarian Nordic 14.723 Vestas 26.742
A.P. Møller Mærsk A+B 11.441 NNIT 17.762
Pandora   7.808 Zealand Pharma 14.839
Torm   7.589 Genmab   12.830 
Genmab   7.428 Pandora 12.158
Tryg   6.932 A.P. Møller Mærsk A+B 10.326
Novozymes   6.464 Bang & Olufsen   6.351
Danske Bank   6.355 Danske Bank   5.794

For yderligere information, kontakt:
Per Hansen, Investeringsøkonom Nordnet Danmark
Telefon: +45 50 70 65 61
E-mail: per.hansen@nordnet.dk

 
Nordnet is a Nordic online bank with about 570,800 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer Private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.