2012-02-01

Nordnet: Private tilbage i aktiemarkedet

De private investorer hos internetbanken Nordnet tror på et godt børsår i 2012, og nettokøbte aktier for 41,2 mio. kr. i januar måned. Det skal sammenlignes med et nettokøb af aktier på totalt 169 mio. kr. i 2011. Efter en svagt faldende handelsaktivitet i den sidste del af 2011, har januar måned budt på en højere handelsaktivitet, der i forhold til december måned er steget med ca. 78%.


De største nettokøb skete i Novo Nordisk og Novozymes med henholdsvis 28,5 og 14,7 mio. kr., men også folkeaktierne Vestas og Pandora lå højt på de privates indkøbsliste for januar måned. På salgssiden toppede FLSmidth & Co listen med et nettosalg på 21,0 mio. kr. Det næststørste nettosalg skete i Mærsk B med 11,3 mio. kr.

”Mange private investorer har pga. den store usikkerhed i markedet længe været afventende, men den seneste periodes kursstigninger i aktiemarkedet har helt klart fået mange private investorer til at søge tilbage til aktiemarkedet. Vores kunder har længe haft en ganske stor andel af sine midler placeret kontant, men vi så i januar måned at en del kapital nu atter investeres i aktiemarkedet”, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.

Nordnets kunders største nettokøb og nettosalg:

Største nettokøb/mio. kr. januar  Største nettosalg/mio. kr. januar 

1 NOVO NORDISK B 28,5 1 FLSMIDTH & CO -21,0
2 NOVOZYMES B 14,7 2 MÆRSK B -11,3
3 VESTAS WIND SYSTEMS 14,0 3 DANSKE BANK -6,9
4 PANDORA   9,9 4 DSV -6,0
5 TDC A/S   7,3     5 ROCKWOOL INT. B -2,0

Kilde: Nordnet Bank

Stor handel i folkeaktierne Vestas og Pandora
Børsåret 2012 indledtes med flotte kursstigninger på børsen og i særdeleshed for folkeaktierne Vestas og Pandora. Dog betød de efterfølgende kursfald for begge aktier, bl.a. efter nedjusteringen fra Vestas, store kursudsving, og aktierne placerede sig dermed helt i top på listen over de mest handlede aktier hos Nordnet. Vestas toppede listen med totalt 39.611 handler hos Nordnet, hvilket er mere end en fordobling i forhold til december måned. Pandora blev den næstmest handlede aktie med totalt 21.290 handler i januar måned.

”Aktionærerne i folkeaktierne Vestas og Pandora havde ikke meget at smile over i 2011 efter enorme kursfald i begge aktier. Men i takt med de indledende flotte kursstigninger for begge aktier i 2012 er jeg overbevist om, at mange investorer begyndte at øjne muligheden for flotte comebacks. For Vestas´ del blev lykken dog kortvarig, da Ditlev Engel grusede al optimisme med nedjusteringen den 3. januar. Pandoras aktie steg med næsten 85% frem til den 20. januar, men faldt efterfølgende 25% frem til månedsskiftet”, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark og fortsætter:

”Der er ingen tvivl om at kurspotentialet i mange privates favoritaktier Vestas og Pandora er store, men risikoen er samtidig meget høj. Jeg vil derfor helt klart anbefale, at aktierne kun udgør en mindre del af den langsigtede aktieportefølje”.

De fem mest handlede aktier i januar måned var Vestas, Pandora, FLSmidth & Co, Mærsk B og Novozymes B.

Mest handlede aktier hos Nordnet:

Antal handler januar 2012  Antal handler december 2011

1 Vestas Wind Systems 39.611 1 Vestas Wind Systems 17.793
2 Pandora 21.290 2 FLSmidth & Co. 7.785
3 FLSmidth & Co. 7.706 3 Mærsk B 6.912
4 Mærsk B 6.657 4 Pandora 5.512
5 Novozymes B 5.825 5 Danske Bank 4.331
6 Danske Bank 5.083 6 Novo Nordisk B 3.669
7 Novo Nordisk B 4.997 7 Carlsberg B 3.612
8 Chr. Hansen Holding A/S 3.545 8 Novozymes B 1.791
9 GN Store Nord 3.277 9 D/S Norden 1.720
10 Carlsberg B 3.201 10 DSV 1.691

Kilde: Nordnet Bank

For yderligere information, kontakt: 
Max Gandrup, landechef for Nordnet Danmark
Telefon: +45 24 29 15 00 eller +46 709890071
E-mail: max.gandrup@nordnet.dk

Files