2011-05-13

Nordnet publicerar ansvarsrapport

Nordnet publicerar idag sin första ansvarsrapport i enlighet med riktlinjerna i the Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten avser räkenskapsåret 2010 och baseras på tredje generationen av GRI:s riktlinjer (G3) med en egendeklarerad nivå C.


Nordnet har under senare år märkt av en större efterfrågan på information om hur bolaget hanterar hållbarhetsfrågor, varför en ansvarsrapport nu publiceras. Rapporten bygger på en nära dialog med Nordnets intressenter i syfte att identifiera vilka frågor som anses viktiga och vilka förväntningar som finns på bolagets hållbarhetsarbete.

 Det här är första gången som Nordnet publicerar en ansvarsrapport och jag tycker det är ett viktigt steg i att göra vårt företag mer transparent. Samtidigt ökar den både medvetenheten om och kraven på vårt arbete i olika hållbarhetsfrågor, säger Carl-Viggo Östlund, vd på Nordnet.

Nordnets ansvarsrapport finns tillgänglig på engelska och hämtas via bolagets hemsida www.org.nordnet.se, Om Nordnet, Ansvar.

För mer information, kontakta:

Carl-Viggo Östlund, vd, 0706-09 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Adrian Westman, Investor Relations Manager, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2011 kl 10.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files